foto: Pavel Matejovič

       ©  www.nun.sk       

     nun.sk

    partionaly english

             version

 

Mapky znázorňujú vzťah medzi tlakom a teplotou vzduchu (obdobie rokov 1990-2009). Na hornom obrázku vidíme všeobecný pokles tlaku vzduchu v oblasti východného Atlantiku a Britských ostrovov. Od juhozápadu sa preto v lete zosilňuje prílev teplého vzduchu z oblasti západného Stredomoria a severozápadnej Afriky. Jazyk teplého vzduchu pritom smeruje najmä do južného Francúzska, strednej Európy, Talianska, Balkán a južnú Ukrajinu. Za nerušeného slnečného žiarenia prichádza v lete ku kombináciu advekčnej a radiačnej zložky.

Tohtoročné leto skončilo ako 8. až 10. najteplejšie

 

Klimatologické leto skončilo 31. augusta. Ako celok (jún-august) bolo oproti našim pôvodným predpokladom  (Pravda, 9.8.2009) asi o 0,5 °C teplejšie (predpokladali sme odchýlku asi  +1 °C). V Hurbanove dosiahlo priemernú teplotu 21 °C, čím sa zaradilo do prvej desiatky najteplejších liet od roku 1871 (priemerná teplota leta je na základe dlhodobých pozorovaní 1871-2009  na tejto meteorologickej stanici 19,5 °C).

Teplotný charakter liet v posledných dvoch desaťročiach tak v našej oblasti  nadobúda charakter stredomorskej  klímy (pobrežie severného Jadranu, Ligúrskeho a Čierneho mora)

Ilustruje to aj tento prehľad priemerných teplôt liet v Hurbanove a priemernej teploty leta vo vybraných mestách na pobreží Stredozemného a Čierneho mora.                           

rok teplota
2003 23,1
2007 22,2
1992 22,1
2002 21,9
1994 21,7
2000 21,2
1875 21,1
2008 21,1
1950 21,1
1905 21,0
2009 21,0

    Najteplejšie letá v  Hurbanove (°C)          Priemerná teplota leta v Stredomorí  (°C)

mesto teplota
Barcelona 23,2
Rím 22,8
Terst 22,0
Nice 21,9
Varna 21,3

 

        

 

 

 

 

 

Zdroj: SHMÚ Bratislava, http://www.worldclimate.com/

 

Teplo je už od začiatku roka - v Hurbanove skončili všetky mesiace ako teplotne nadpriemerné. Ako sme v máji predpokladali, tohtoročná jar sa zaradila medzi najteplejšie od začiatku kontinuálnych meteorologických pozorovaní na našom území (Hurbanovo 1871).  Jej priemerná teplota bola v Hurbanove 12,8 °C (dlhodobý priemer je 10,4 °C), čo je štvrtá najvyššia hodnota od roku 1871 (najteplejšia jar sa vyskytla v roku 2000). Mesiace marec a máj skončili ako teplotne nadpriemerné, apríl bol najteplejší od roku 1871.

Z hľadiska zrážok bol marec vlhký, apríl naopak veľmi suchý. V druhej polovici mája sa vyskytli búrky a zrážkový deficit sa čiastočne zmiernil.

Napriek tomu, že jún bol vlhký - mesačné úhrny zrážok dosiahli na juhozápadnom Slovensku 80 až 120 mm, miestami až okolo 150 mm (normál 1961-1990 je 50 až 70 mm)neskončil ako studený. Júnová priemerná teplota dosiahla v nížinách 18 až 19 °C, čo sú hodnoty v rámci teplotného normálu (1961-90) prevažne s malou kladnou teplotnou odchýlkou.

leto 1978
Mapky znázorňujú cirkulačné pomery v oblasti Európy v lete 2003, 2009 a 1987. Leto 1978 bolo veľmi studené, leto 2003 bolo zase najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní. Je zároveň vidieť, že tohtoročné leto sa rozložením prízemného tlaku vzduchu nad východným Atlantikom a Európou viac priblížilo k letu 2009. Aj počas tohtoročného leta mala na cirkulačné procesy  rozhodujúci vplyv azorská tlaková výš. V roku 1978 bola frontálna zóna posunutá viac na juh a hrebeň vysokého tlaku smeroval nad Britské ostrovy. Za takéhoto rozloženia tlakových útvarov prúdil od západu až severozápadu  z Atlantiku do karpatskej oblasti studený a vlhký morský polárny vzduch. V lete 2003 dominovala v strednej a západnej Európe oblasť vysokého tlaku, ktorá sa sem rozšírila ako výbežok azorskej tlakovej výše. Medzi východným Atlantikom, kde sa prehĺbila tlaková níž  a výbežkom tlakovej výše prúdil zároveň od juhozápadu teplý vzduchu. Postup frontálnych systémov bol oblasťou vysokého tlaku blokovaný a frontálne zóna smerovala severnejšou dráhou. V priebehu slnečných dní sa tak pevnina mohla nerušene zohrievať. Zohrievanie bolo zosilnené prílevom teplého vzduchu od juhozápadu. Cirkulačné procesy počas tohtoročného leta sa v mnohom podobali letu 2003, aj preto skončilo ako teplotne silne nadnormálne.
                                     posledná aktualizácia:  4. septembra 2009

  

V posledných troch desaťročiach takmer úplne vymizli studené letá – posledné studené leto sme mali v roku 1984, posledné teplotne podpriemerné leto bolo v roku 1989. Naopak v poslednom desaťročí boli zaznamenané dve najteplejšie letá od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. Od roku 2000 sa v Hurbanove vyskytlo 5 liet (2003, 2007, 2002, 2000, 2008), ktoré sa ocitli v prvej desiatke najteplejších od roku 1871.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najteplejšie leto v strednej Európe bolo v roku 2003. V Hurbanove to bolo najteplejšie leto od roku 1871, v Prahe-Klementíne od roku 1775 (uvedené dátumy ohraničujú začiatok kontinuálnych pozorovaní). Teplý charakter počasia spôsobilo prevládajúce prúdenie – nad naším územím sa udržiavala oblasť vysokého tlaku vzduchu, pričom do karpatskej oblasti prúdil od juhozápadu teplý vzduch (súčinnosť advekčnej a radiačnej zložky, mapky).

 

foto: Jana Matejovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Dňa 20.7.2007 vystúpila maximálna teplota v Hurbanove na 40,3 °C, čo bolo

zároveň absolútne maximum namerané na našom území najmenej od roku 1871

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe podkladov SHMÚ (údaje, archív, knižnica), NOAA - Earth System Research Laboratory (mapy), Wetterzentrale, ECMF a citovanej odbornej literatúry spracoval Pavel Matejovič.

Prezentované texty majú charakter osobných poznámok (sú príspevkom do diskusie), nie sú alternatívou ani konkurenciou k autorizovaným meteorologickým informáciám, ktoré vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Nie sú komerčne využívané, pri odkazoch, citáciách a na konci textu sú uvedené zdroje informácií. Odborné a detailnejšie analýzy môžete nájsť na stránke www.shmu.sk a iných národných meteorologických inštitúcií. Odporúčame aj stránku http://www.dmc.fmph.uniba.sk/

leto 2009

                                                                                    

editor, kontakt: Pavel Matejovič

 

  Meteorológia a klimatológia                                         Publicistika                                                 Klimatická zmena (aktualizované)

  Zima 2008/2009 skončila ako teplotne normálna                        Slovensko a svet patria záhradníkom                     Literatúra o klimatických zmenách

  Ako sa mení charakter zimy?                                                                                                                                       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 

 

   Z dejín meteorológie  (S. P. Chromov, R. Schneider)                       Odporúčame: Diskusia o texte Teplotné a cirkulačné zmeny počas zimného obdobia                                                                                                                 

V niektorých prehliadačoch sa rámčeky pri obrázkoch nemusia zobrazovať korektne.

 

      fotografia

 

      grafika

 

      kresba, maľba

     

      staré pohľadnice

 

      hudba

 

      texty

 

 

Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná z vlastných prostriedkov. Všetky diela sú zverejnené so súhlasom autorov. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a  slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

Na prezentované diela sa vzťahuje Autorský zákon.

 

Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, uvádzame použité odkazy a literatúru.

 

 

leto 2003