Sneh na Vianoce

 

Sneh počas celých Vianoc je na základe historických pozorovaní na juhozápadnom Slovensku skôr vzácnosťou. Dokumentuje to aj nasledujúca tabuľka. V prvom riadku sú uvedené Vianoce, ktoré boli v Bratislave celé biele (24.12.-26.12.),  v druhom riadku sú Vianoce, v ktorých sa aspoň v jednom dni vyskytla súvislá snehová pokrývka (obdobie 1951-2009). 

celé

časť

1956

1955

1961

1966

1962

1976

1963

1978

1965

1984

1968

1990

1969

1991

1970

1995

1981

1998

1986

1999

1994

 

1996

 

2001

 

2002

 

2003

 

Najviac snehu sa vyskytlo počas Vianoc 1963 a 1981. Na Štefana 26.12.1981 dosiahla snehová pokrývka v Bratislave celkovú výšku až 44 cm.  Posledné celé biele Vianoce sa v hlavnom meste vyskytli v roku 2003.

V druhej tabuľke je pravdepodobnosť (%) výskytu súvislej snehovej pokrývky na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku. Na základe uvedenej tabuľky sú vidieť veľké regionálne rozdiely, ktoré súvisia najmä s nadmorskou výškou (hory a nížiny).

  stanica                                24.12.        25.12.       26.12.

Bratislava, letisko

38

36

38

Sliač

57

55

55

Liptovský Hrádok

77

70

74

Oravská Lesná

96

96

96

Štrbské Pleso

96

96

96

Košice, letisko

49

43

47

Kamenica n/Cirochou

51

49

49

 

Do štatistiky sme zahrnuli iba dni, počas ktorých sa vyskytla súvislá snehová pokrývka (výška snehovej pokrývky dosahuje najmenej 1 cm, pričom sneh pokrýva povrch pôdy v okolí meteorologickej stanice najmenej z jednej polovice). V štatistike nie sú uvedené dni s nesúvislou snehovou pokrývkou a snehovým popraškom (výška snehovej pokrývky bola menšia ako 0,5 cm). Nie sú tam uvedené ani dni, keď snežilo a sneh sa topil.

Snehová pokrývka sa pozoruje v pozorovacom termíne o 7:00 h ráno. Ak sa snehová pokrývka vytvorila po tomto termíne a v noci sa napríklad roztopila, takýto deň nepovažujeme podľa medzinárodnej metodiky za deň so snehovou pokrývkou.

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

Spracoval: Pavel Matejovič