Snehová pokrývka v apríli                                                
                                                           
Kuchyňa, 206 n.m. (1961-2010)                                              
rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1967     N                                                      
1969                                       N                    
1970     12 21 13 3 N                                              
1973                           4 5           7 13 3 N            
1975                     N N N N                                
1977 10 N               7                         N              
1978                         N 4                                
1980         1                                                  
1984                                   3                        
1993 5 3 N                                                      
1996   5 10 8 4                                                  
1997                               2       3                    
2003           N   N                                            
                                                           
Koliba, 287 n.m. (1951-2010)                                                
rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1952   2                                                        
1955                                     6 N                    
1956             1                                              
1969                                       1                    
1970     15 10 7 N N                                              
1973                           2 5           8 8                
1975                     N                                      
1977 8 N                                                        
1980     3 6 N                                                  
1981                                   N                        
1986                       1 N                                  
1987 2                                                          
1991                                   1                        
1993 15 6 N N                                                    
1995                     N     N                                
1996 1 12 22 20 14 5 N             1 N                              
1997             2                 N N     2                    
2001                           N                                
2003           N N 4 N N                                        
                                                           
N - nesúvislá snehová pokrývka, poprašok                                          
Výška snehovej pokrývky označuje celkovú snehovú pokrývku v cm meranú o 7. h ráno                        
                                                           
Zdroj: klimatický archív SHMÚ