Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Diela žijúcich autorov sú zverejnené s ich súhlasom. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com   Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

 

     ©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

              

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia          grafika             kresba, maľba           staré pohľadnice         hudba          texty

 

                                                                                          

                               

                                            

 

                                                     

                                    Teplotne nadpriemerný máj s mrazmi                              

                              Aj tohtoročné leto bude teplotne nadpriemerné

                                    

                                                                                                                               3.6.2011 

Máj 2011 na väčšine územia Slovenska skončil s kladnou teplotnou odchýlkou, ktorá bola v rámci teplotného normálu 1961-1990. V Hurbanove dosiahla májová priemerná mesačná teplota hodnotu 16,7 °C, čo je 1,1 °C nad normálom (1961-1990). Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska:

 

                                       máj 2011          normál (1961-1990)

Bratislava, letisko                16,3 °C                    15,1 °C

Sliač                                  15,0 °C                    13,8 °C

Oravská Lesná                    10,5 °C                      9,6 °C

Košice, letisko                     15,8 °C                    14,4 °C 

 

Napriek tomu, že máj skončil ako teplotne nadpriemerný, v jeho druhej pentáde bol zaznamenaný slabý mráz. V nížinách juhozápadného Slovenska klesla dňa 6.5. teplota v ranných hodinách na -1 až -2 °C (prízemná minimálna na -3 až -6 °C). V minulosti sa v máji vyskytli aj nižšie teploty. Napríklad 3.5. 1962 poklesla teplota v Hurbanove až na -1,8 °C, počas tohto mája to bolo -0,6 °C. Prízemné mrazy však napriek tomu spôsobili miestami škody na poľnohospodárskych plodinách.

Najteplejší máj sa v Hurbanove vyskytol v roku 1958 s priemernou mesačnou teplotou 19,4 °C, najchladnejší v roku 1919 s priemernou teplotou 11,2 °C (v prílohe graf priemernej teploty májov v Hurbanove).

Z hľadiska atmosférických zrážok bol máj pomerne suchý - miestami dosiahli celkové mesačné úhrny zrážok len hodnoty v intervale 20 až 30 mm (Hurbanovo 25 mm, Bratislava letisko 36 mm), no tam, kde boli búrky zaznamenali viac zrážok (Piešťany 73 mm, Kuchyňa 68 mm).

 

Meteorologické leto sa začalo 1. júna. Podľa prognostických materiálov ECMWF (európskeho centra pre strednodobé prognózy počasia) bude tohtoročné leto teplotne nadpriemerné s kladnou odchýlkou okolo +0,5 °C. Takýto vývoj naznačujú aj prognózy CPC americkej vedeckej agentúry NOAA. Predpokladá sa, že relatívne najchladnejší mesiac leta bude august, najteplejší jún. Aj na základe štatistiky je veľmi pravdepodobné, že tohtoročné leto bude teplotne nadpriemerné - všetky letá od roku 1990 skončili s kladnou teplotnou odchýlkou. Letami sa zaoberáme aj v texte Spomienka na leto 2010, kde uvádzame aj graf teplotných odchýlok liet v Hurbanove. Aj počas teplých liet sa však vyskytujú periódy s chladnejším, premenlivejším a daždivým počasím, preto nemožno očakávať, že celé leto bude horúce a bez zrážok.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

 

 

                                                    

                                                      Veľmi teplý apríl

 

                                                                                                                               2.5.2011

Apríl 2011 skončil na väčšine územia Slovenska ako teplý až veľmi teplý. V Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota 13,2 °C, čo je 2,5 °C nad normálom (1961-1990). Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska:

 

                                   apríl 2011              normál (1961-1990)                      

Bratislava, letisko             13,4 °C                        10,7 °C                           

Piešťany                         12,0 °C                         9,6 °C

Sliač                               11,9 °C                         8,8 °C

Oravská Lesná                  6,3 °C                          4,1 °C

Košice, letisko                  12,1 °C                         9,5 °C

 

Absolútne maximum bolo zaznamenaná 7.4., kedy v Bratislave, Mlynskej doline a v Kráľovej pri Senci vystúpila teplota na 27,0 °C.

Najteplejší apríl v Hurbanove sa vyskytol v roku 2009 s priemernou mesačnou teplotou 15,5 °C, najchladnejší v roku 1929 s priemernou teplotou 6,9 °C (v prílohe graf priemernej teploty aprílov v Hurbanove).

Z hľadiska atmosférických zrážok bol tohtoročný apríl veľmi rozdielny, čo súviselo s výskytom lokálnych prehánok a búrok. Napríklad kým v Bratislave na letisku spadlo za celý apríl 51 mm, v Kráľovej pri Senci to bolo len 13,8 mm. Veľmi málo zrážok spadlo miestami na východe Slovenska - v Košiciach na letisku to bolo len 8,4 mm zrážok.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb

                                                                                                                              

 

                                                                                         

                                                        Teplý marec                                                

                                                                                                                               1.4.2011

 

Tohtoročný marec skončil ako teplotne nadnormálny: v Bratislave na letisku dosiahla jeho priemerná mesačná teplota hodnotu 6,7 °C, čo je +1,7 °C nad normálom (1961-1990).  Podobne tomu bolo aj na ostanom území Slovenska, v Oravskej Lesnej mal marec priemernú mesačnú teplotu 1,0 °C, čo je +1,9 °C nad normálom.

Chladný polrok (október až marec 2010/2011) skončil v Hurbanove tesne nad dlhodobým priemerom (1872-2011). Jeho priemerná teplota dosiahla 3,5 °C (priemer má hodnotu 3,4 °C). Nižšiu hodnotu mal chladný polrok 2005/2006 (2,6 °C). V minulosti sa vyskytli chladné polroky aj so zápornými hodnotami. Naposledy to bolo v rokoch 1941/1942, kedy priemerná teplota chladného polroka v Hurbanove  dosiahla -0,3 °C.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

                 

                    

                   

                          

 

spracoval: Pavel Matejovič

                      

 

 

Počasie v roku 2010 a 2011:

                               

Zima 2010/2011

Rok 2010

Jeseň 2010

Spomienka na leto 2010

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Meteorologické údaje zverejnené na tejto stránke nemajú charakter meteorologických informácií v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

               

      

       Aktuálne

 

      Kauza povodne      

       Materiály ku kauze zneužívania verejných

       finančných prostriedkov v programe revitalizácie krajiny         

       a integrovaného manažmentu povodí SR  

    

      

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       Historické rekordy klimatologických charakteristík

       extrémne hodnoty vo svete a na Slovensku

      Veterné pomery na Slovensku                 

       

 

       

        Texty o zimách         

                 

        Zima 2008/2009

               

        Zima 2009/2010

      

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

 

        Január 1987 - príčiny a dôsledky snehovej kalamity

        rozbor poveternostnej situácie v dňoch 8.1.- 13.1.1987

 

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

                   

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

             

        Apríl v zime

        o mimoriadne teplej zime 1997/98   

       

        Ako sa mení charakter zimy?

 

        Zima bude, aj keď bude teplejšie

       

        Zima AD 1500-2010

         Meteorologický časopis 6/2009

        (úryvok z pripravovanej knihy)

       

        Sneh na Vianoce               

           

      

      

        Čo sme písali o klimatickej zmene pred 10 rokmi:

       

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

        Predpovede počasia sa stali obeťou najrozličnejších

        komerčných aktivít

        (SME, 12.2.2000)

 

      

        Klimatologický a meteorologický archív

        (údaje od roku 1659)  

              

        Európska klimatická databáza      

        ECMWF data server  

        CISL Research data archive           

        Wetterzentrale

        HadCET Data

        Hisklid

        Karlsruhe

        Mundomanz

        Ogimet

        ZAMG

        NOAA

        Paleoklimatológia  

        Typizácia poveternostných situácií

 

        Manuál na rozkódovanie správy SYNOP      

 

      

        Prognostické modely

 

        Wetteronline

        WeatherOnline 

        Wetterzentrale  

        Unisys

        CHMI

       

        Dlhodobé prognózy počasia

        http://wxmaps.org/pix/temp4.html

        http://www.cpc.ncep.noaa.gov   

    

            

       

    

      Miesto komentára

     

      

       V. Havel o normalizácii (citát)

       Nová Říše o politickí pseudocommandos

       Skutočným víťazom volieb sa na Slovensku stala SNS

       2010 (G. Orwell: 1984)

       G. Orwell: 1984 alebo o zábudlivosti ľavice

      

 

 

       Publicistika

       (M. Kopcsay, P. Matejovič)     

     

       Slovensko vyhlásilo diplomatickú vojnu EÚ

       Tak hlboko Fico ešte neklesol

       Červená žiara nad Ruskom

       Slovensko nie je v klimatickom závetrí

       Volič dozrieva - naznačili voľby

       Bez fanfár

       Volebný návod: krok „A“ a krok „B“

       Svätopluk ako tvár Smeru

       Klimatické sprisahanie

       Všetci sme Grékmi

       Obama a Eyjafjallajökull

       Tatranské pastorále 

       

 

 

       Téma: Zákonník práce

       (I. Kopcsayová, P. Matejovič)

                 

   

 

       Kultúrna publicistika

 

       Slovenská kultúra a odpadové hospodárstvo

       publikované: Romboid 9-10/2009 

      

      

       Kultúrne podajutia

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

    

 

 

       Filozofia

 

       Svet za mapami

       Pavel Matejovič

       publikované: Dominofórum 35/1999

 

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       Pavel Matejovič

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

       Písmo umŕtvuje, vyrieknuté slovo oslobodzuje

       rozhovor s Jánom Starkbauerom

       publikované: Slovo, december 51-52/2005

    

       Sexogonické mýty a iniciačné obrady

       kapitola z knihy J. Starkbauera "Věčné tabu"      

 

       Posledné dejstvo stretu civilizácií

       Branislav Malík      

       úryvok z pripravovanej knihy

       Futurológia bez budúcnosti