Meteorologické a klimatologické zhodnotenie jesene 2013

Jeseň 2013 (september-november)  skončila na Slovensku ako teplotne nadnormálna, na západe a severe Slovenska miestami normálna s kladnou teplotnou odchýlkou od  +0,5 do +1,5 °C od normálu 1961-1990 (tab. 1). Relatívne najteplejším  mesiacom jesene bol november, najchladnejším september. Zrážkovo bola jeseň prevažne normálna v intervale 90 až 140 % normálu 1961-1990 (tab.2).

                                          

     Tab.1  Odchýlka teploty vzduchu (°C) jesenných mesiacov a jesene 2013                  Tab.2  Mesačné normály zrážok v % jesenných mesiacov a jesene 2013

          

      priemer označuje priemernú trojmesačnú odchýlku                                              priemer označuje priemernú hodnotu trojmesačného normálu

 

                                                                             

                                                       

                                                

            Obr.1  Odchýlky priemernej teploty jesene (september-november) od dlhodobého priemeru (1901-2000) v Hurbanove (zdroj: SHMÚ)

 

 

September

 

Po mimoriadne horúcom lete dosiahol k 31.8. počet letných dní za rok 2013 v Hurbanove 82, počet tropických dní 37, pričom počet tropických dní sa už nemenil. Za studeným frontom prenikol z 3. na 4. septembra od severozápadu až severu suchý a chladný vzduch a v dolinách sa vyskytli prízemné mrazy. Podľa pozorovaní SHMÚ zaznamenali dňa 6. septembra mráz vo výške 2 metroch nad zemským povrchom na staniciach Spišské Vlachy -0,4°C a Podolínec -0,2°C. Nízke teploty boli aj v nízko položených kotlinových oblastiach (Kamenica nad Cirochou 2,2°C; Stropkov 2,9°C), kde šlo o najnižšie teploty od začiatku polovice 20. storočia. Prízemný mráz -1,7 °C sa dňa 7. septembra vyskytol aj v Košiciach, hoci vo výške 2 metre bolo minimum 5,5 °C. Opačné teplotné extrémy sa vyskytli v západnej Európe. Výbežok azorskej anticyklóny sa postupne presunul nad severovýchod Európy.

Putujúci výbežok azorskej anticyklóny  na prelome prvej a druhej septembrovej dekády  priniesol so sebou svojrázne prejavy počasia naprieč celou Európou - z 5. na 6. septembra 2013 namerali vo Francúzsku, štátoch Beneluxu a Nemecka teploty, ktoré miestami prekonali hodnotu 33 °C (5.septembra: Paríž 33,0 °C; Belgicko: Kleine Brogel 33,4 °C, Gent 33,3 °C, Antverpy 32,4 °C; Holandsko: El Aws, 32,7 °C, Maastricht 32,2 °C, Rotterdam 31,6 °C; 6.september: Münster 33,2 °C; Werl 33,1 °C; Düsseldorf 32,9 °C; Bonn 32,8 °C). Pre väčšinu spomenutých miest šlo o najvyššie namerané septembrové teploty v histórii.

Výbežok azorskej anticyklóny sa postupne vysunul až nad severovýchodnú Európu. V dňoch  8.-9.9.2013 sa nad západnou Európu vytvorila plytká brázda nízkeho tlaku spojená so zvlneným studeným frontom. Pred jeho príchodom  8. septembra zosilnela advekcia teplého vzduchu do strednej Európy. V tento deň bola v Prievidzi nameraná najvyššia teplota jesene 2013: 29,0°C (aj v Lieseku na Orave zaznamenali 24,5°C). Prechod studeného frontu bol sprevádzaným netypickým vývojom teploty pre tento mesiac. Kým ráno počas vrcholiacej advekcie veľmi teplého vzduchu v Piešťanoch takmer zaznamenali tropickú noc (podľa SHMÚ stanica ešte o 6:00 hlásila +20,1°C), do 12:00 h sa ochladilo až o vyše 6°C.

 

V druhej septembrovej dekáde prinášali jednotlivé frontálne systémy nad územie Slovenska výdatnejšie zrážky a po ich prechode k nám prenikal chladný vzduch. Teploty v hladine 850 hPa prechodne v strednej Európe klesli až pod +5°C, v noci  zo 17. na 18.9. nad Popradom až na +1,0°C, pričom hranica sneženia klesla až k 1300 m (v Malej Fatre k 1000 m n.m.). Studený front spolu s cyklónou putujúcou severne od nášho územia na juhovýchod priniesol 17.9. vysoké úhrny zrážok na celé Slovensko. Takmer na všetkých staniciach dosahovali zrážkové úhrny 20 až 50 mm, k čomu sa na horách pridal silný vietor. Moskva zažila aj vďaka týmto tlakovým nížam najdaždivejší september v histórii (174 mm), čiernomorskú oblasť zasiahli rozsiahle povodne. Aj v tretej dekáde Slovensko naďalej zotrvalo v chladnejšom prúdení. Po 27. septembri sa od severu z priestoru Arktídy rozšírila cez Nórske more, Škandináviu až nad centrálnu Európu tlaková výš, pričom po jej prednej strane postupne prenikol aj na Slovensko studený  vzduch. Dňa 30.9. bola v Lieseku nameraná najnižšia  teplota septembra 2013 na území SR (-3,3°C). 

 

 

Október

 

V prvých októbrových dňoch prenikol po prednej strane tlakovej výše so stredom na Škandináviu od severovýchodu veľmi studený a suchý vzduch (obr. 2). Podľa SHMÚ bola dňa 4.10. na približne dvoch tretinách staníc zaznamenaná rekordne nízka teplota vzduchu. Najnižšie klesla teplota v Podolínci (-7,8 °C), Štrbskom Plese (-8,6 °C) a Červenom Kláštore (-9,0 °C).

      

 Obr.2  Odchýlky prízemnej teploty vzduchu za obdobie 1.10-5.10 2013 od priemeru 1981-2010 (zdroj: NOAA)

 Obr.3  Odchýlky prízemnej teploty vzduchu za obdobie 26.10-30.10 2013 od priemeru 1981-2010 (zdroj: NOAA)

 

V druhej októbrovej pentáde sa  azorská tlaková výš vysunula nad juhozápadnú Európu a postupne sa prepojila so slabnúcou výšou, ktorá sa presunula z Čierneho mora nad Kaukaz. Po zadnej strane tohto tlakového útvaru  prenikol začiatkom druhej dekády októbra nad prevažnú časť Európy teplejší vzduch. Slovensko pocítilo oteplenie najmä po prechode oklúzneho frontu teplého typu dňa 12.10., kedy  v Kamenici nad Cirochou vystúpila teplota  na 25,3°C. Teplé počasie pokračovalo aj v tretej októbrovej dekáde s prispením hlbokej cyklóny putujúcej od pobrežia Škótska nad Škandináviu. Po jej prednej strane prúdil nad veľkú časť Európy od juhozápadu mimoriadne teplý,  pôvodom tropický vzduch zo severnej Afriky. Na Slovensku sa vyskytla neobyčajne dlhá perióda s výskytom rekordných teplôt, ktorá trvala až 10 dní. Vlna extrémne teplého októbrového počasia vrcholila na Slovensku v dvoch vlnách. Dňa  23.10. vystúpila maximálna teplota v Žihárci na 25,3°C, Michalovciach 25,0°C a Dudinciach 25,0°C.

Podľa SHMÚ v období od 20.10.2013 do 29.10.2013 vo výberovom súbore 50 meteorologických staníc s denným spravodajstvom zaregistrovali merania 185 rekordov maximálnej dennej teploty vzduchu, 184 rekordov priemernej dennej teploty vzduchu a 114 rekordov maximálnej hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Najrekordnejším bol pondelok (28.10.2013), kedy z potenciálnych 150 možných rekordov bolo zaregistrovaných 100 rekordov. Maximálne teploty vzduchu sa v týchto dňoch pohybovali v intervale 20 až 25 °C.          

Saharský vzduch prinášal rekordné teploty aj do Talianska a na Balkán. V Srbsku sa dňa 23.10. teplota priblížila takmer k 32 °C (Loznica 31,7°C). Mimoriadne teplo bolo 23.10 aj v v Bosne a Hercegovine (Tuzla a Zenica 31,0 °C, Sanski Most 30,2 °C); 24.10. Tuzla 31,0 °C, Sanski Most 30,2 °C; 25.10. Zenica 29,8 °C, Tuzla 29,5°C). V Maďarsku boli dňa 23.10. prekonané historické rekordy, v meste Baja zaznamenali až 27,3 °C. Podobné teploty hlásil aj juh Ukrajiny, dňa 24.10. dosiahla teplota v meste Ivano-Frankivsk 26,5 °C). V ten istý deň vplyvom fénového efektu zaznamenali  vysoké teploty aj v Rakúsku (Bad Gleichenberg, Kleinzicken 25,3°C).

V závere októbra (28.10.) priniesla hlboká níž presúvajúca sa cez Severné, Nórske more a Škandináviu na východ silný vietor nad Britské ostrovy, Benelux, pobrežie Nemecka, Dánsko a Pobaltie – v Dánsku dosiahli nárazy vetra až 194 km/h a orkán bol pomenovaný ako Christian. Až po prechode studeného frontu s ním súvisiacim sa v chladnejšom vzduchu od juhozápadu nad Európu premiestnil ďalší výbežok kvázistacionárnej azorskej výše a len mierne sa ochladilo.

 

November

V priebehu novembra nadobudli indexy AO a NAO výraznejšie kladné hodnoty (obr. 4), čo bolo spojené s poklesom tlaku vzduchu nad Arktídou a  vysunutím kvázistacionárnej oblasti vysokého tlaku z Azor smerom na severovýchod (AO a NAO boli prevažne v pozitívnej fáze). Veľmi vysoké kladné hodnoty dosiahol v novembri index AO (takmer +2,03), pričom šlo o 4. najvyššiu hodnotu mesačného indexu po roku 2000, čo viedlo k opätovnému oživeniu zonálnych zložiek prúdenia. Aj preto v novembri prevládalo na severnej hemisfére rozdielne rozloženie teplôt. Medzi rozsiahlou oblasťou vysokého tlaku vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Azor až po Kaspické more a oblasťou nízkeho tlaku nad severným Atlantikom a severnou Európou prúdil od západu, resp. juhozápadu smerom do strednej Európy teplý morský vzduch.  Extrémne teplý november s odchýlkami od dlhodobého priemeru +4 až +8°C zaznamenali na Sibíri (obr. 5). Naopak nad Kanadu a východ USA prenikali po zadnej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad východom severoamerického kontinentu  jednotlivé dávky studeného, pôvodom arktického vzduchu, pričom severozápad  USA a rozsiahle oblasti v Kanade zaznamenali veľmi studený november.  

                                

Obr.4  Index NAO v hladine 500 hPa počas jesene 2013 (zdroj: NOAA)

 

Na Slovensku bol november relatívne najteplejším mesiacom jesene 2013. Aj v tomto mesiaci pokračovala séria prekonávania teplotných rekordov absolútnych maxím pripadajúcich na jednotlivé dni, na čo upozornil na svojej stránke aj SHMÚDňa 7.11.vystúpila maximálna teplota vzduchu v Bratislave, Mlynskej doline až na 19,1 °C a na letisku v Kuchyni na 18,7 °C, čím tam bol prekonaný vyše 40 ročný rekord  z roku 1972. V českých Dyjákoviciach na Znojemsku dosiahlo dňa 8.11. denné  maximum až 20,1 °C. Teploty nad 20 °C boli zaznamenané aj v Maďarsku a Rakúsku.

Rekordné hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu pre príslušný deň boli prekonávané aj v poslednej novembrovej dekáde  (Michalovce, 14,0 °C dňa 20.11, dňa 21.11.2013 bolo v Gánovciach pri Poprade (11,1 °C) a v Medzilaborciach (13,5 °C). V poslednej novembrovej pentáde sa Slovensko ocitlo na zadnej strane tejto brázdy nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Balkánom, pričom na jej zadnej strane prenikol zo severu studený, pôvodom arktický vzduch. Dňa 28.10. bola v Lieseku zaznamenaná najnižšia teplota meteorologickej jesene 2013 na Slovensku (-15,6°C).

Ako uviedol na svojej webovej stránke M. Lapin november 2013 bol podľa GISS takmer v celej strednej Európe asi o 1 až 4 °C nad dlhodobým priemerom (DP) v porovnaní s obdobím 1951-1980,  severná pologuľa bola asi 1 °C nad DP a bola tak asi 3 až 4. najteplejšia od roku 1880. Globálne na celej Zemi bol november 2013 vôbec najteplejším novembrom od roku 1880.

 

                              

 

Obr. 5 Teplotné odchýlky novembra 2013 na severnej hemisfére od dlhodobého priemeru 1901-2000 (zdroj: NASA)

Obr. 6 Teplotné odchýlky jesene 2013 v Európe od dlhodobého priemeru 1981-2010 (zdroj: NOAA)

 

 

Moria a oceány

 

Rozloha morského ľadu v Arktíde podľa NSIDC dosiahla minimum 13.9.2013 o rozlohe 5,10 mil. km2, čím sa rok 2013 zaradil na 6. miesto medzi roky s najnižšou hodnotou rozlohy morského zaľadnenia. Počas jesene pretrval nastolený trend a Arktída bola naďalej veľmi teplá. Pozitívny AO index a nižší tlak nad Arktídou o približne 9-12 hPa spolu s mohutnením tlaku v subtropických šírkach posilnili v novembri zonálne zložky prúdenia na severnej hemisfére a polárny vortex sa začal „sťahovať“ viac na sever. To ovplyvnilo najmä rozlohu zaľadnenia v Barentsovom mori, ktoré dosiahlo do konca novembra po roku 2012 druhú najnižšiu rozlohu v histórii satelitných meraní. Ako celok sa odchýlka morského zaľadnenia v novembri udržala na 6. priečke najnižšej hodnoty od začiatku satelitných meraní. Európska časť Arktídy patrila, najmä  ku koncu jesene, medzi najteplejšie časti celej Arktídy nielen vďaka zosilnenému vzoru AO a NAO, ale aj vďaka výrazne teplému severnému Atlantiku, z ktorého sa morskými prúdmi dostávala teplá voda až nad európsku časť Arktídy (obr. 7). Počas celej jesene prevažovali v celom severnom Atlantiku výrazné kladné teplotné odchýlky povrchových vôd od normálu. Slnečná aktivita bola na jeseň naďalej pomerne slabá a nezohrávala v klimatickom systéme Zeme kľúčovú úlohu.

 

   

 

Obr. 7 Teplotné odchýlky povrchových vôd morí a oceánov počas jednotlivých mesiacoch jesene 2013 (zdroj: NOAA)

 

 

 

Zdroje:

 

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ

Monitoring národných meteorologických služieb

NOAA, NASA 

 

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://www.ncdc.noaa.gov/climate-monitoring/

http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.shtml

http://www.ogimet.com/resynops.phtml.en

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/

http://nsidc.org/