Klimatologické zhodnotenie leta 2013

Leto 2013 (jún-august)  skončilo na Slovensku ako teplotne mimoriadne nadnormálne s kladnou teplotnou odchýlkou od  +2 do +3 °C od normálu 1961-1990 (tab. 1), ako aj dlhodobého priemeru 1901-2000 (o mimoriadne teplom lete hovoríme, ak odchýlka od dlhodobého priemeru prekročí hranicu +1,8 °C). Relatívne teplejšie bolo vo východnej časti Slovenska. Priemerná teplota leta v Hurbanove dosiahla hodnotu 21,6 °C, čo je 7. najvyššia hodnota tejto charakteristiky od začiatku pozorovaní na tejto stanici (1871) (obr. 1). Teplejšie letá sa vyskytli len v rokoch 1. 2003 (23,1 °C); 2. 2012 (22,3 °C); 3. 2007 (22,2 °C), 4. 1992 (22,1 °C); 5. 2002 (21,9 °C); 6. 1994 (21,7 °C). V Košiciach skončilo leto 2013 ako 4. najteplejšie od začiatku pozorovaní (1881). 

                                                   

                                                   Tab.1  Odchýlka teploty vzduchu (°C) letných mesiacov a leta 2013

                                                   na vybraných miestach Slovenska od teplotného normálu 1961-1990

                                                  

                                                    priemer označuje priemernú trojmesačnú odchýlku     

 

                                                                             

                                                      

                                                

                   Obr.1  Odchýlky priemernej teploty liet (jún-august) od dlhodobého priemeru (1901-2000) v Hurbanove (klik. zväčšiť)

 

 

V priebehu leta sa vyskytli tri vlny horúčav, pričom po rokoch 2007 a 1950 bola zaznamenaná na Slovensku. Prvá sa vyskytla v dňoch 16. - 23. júna 2013, kedy výbežok azorskej anticyklóny putoval cez západnú a strednú Európu ďalej na východ, pričom stredná Európa a Balkán sa ocitli na jej zadnej strane v mimoriadne teplom vzduchu, ktorý prúdil do karpatskej oblasti zo severnej Afriky. Horúčavy vrcholili 19. júna, kedy bolo najteplejšie na Sliači (35,8 °C). Táto hodnota zaostala za najvyššou nameranou teplotou júnovou hodnotou z roku 2000  len o 1,7 °C (37,5 °C). O dva dni neskôr sa pred príchodom brázdy nízkeho tlaku vzduchu vyskytla prvá supertropická noc leta 2013 (minimálna teplota neklesla pod 25 °C). Vietor juhovýchodných smerov spôsobil, že  21.júna 2013 neklesla teplota v Prievidzi pod 25 °C. Bola to vôbec prvá supertropická noc na Slovensku v histórii meraní v mesiaci jún  Po júnovej vlne horúčav sa po prechode rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku vzduchu v tretej júnovej dekáde výrazne ochladilo. Podľa analýzy M. Lapina dňa 24.6.dosiahlo denné maximum v Bratislave len na 15,2 °C a 25.6. dosiahlo v Hurbanove maximum len 15,3 °C. Studené počasie pokračovalo aj 26.6., keď maximálna teplota dosiahla v Bratislave na letisku len 16,0 °C. V Bratislave môžeme hovoriť o významnom 3 dennom extréme studeného počasia na konci júna najmenej od roku 1961 http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/.

Ďalšie vlny horúčav sa v lete 2013 v strednej Európe vyskytli v tretej júlovej a prvej augustovej dekáde. Vo všetkých prípadoch prúdil na naše územie  po zadnej strane výbežkov azorskej tlakovej výše od juhu až juhozápadu veľmi teplý vzduch, pôvodom tropický vzduch. Výbežok azorskej anticyklóny zasahoval až ďaleko na sever, prechodne až nad oblasť Špicbergov a Novej Zeme. Na cirkulačné pomery počas leta 2013 mal rozhodujúci vplyv hrebeň azorskej anticyklóny, ktorý bol vysunutý hlboko do európskeho vnútrozemia (obr. 2). V noci z 28. na 29. júla  vyvrcholil pred príchodom studeného frontu zo severozápadnej Afriky prílev mimoriadne teplého, pôvodom tropického vzduchu, pričom v Piešťanoch dosiahla minimálna teplota vzduchu 27,3 °C, čím bol na Slovensku zaznamenaný nový rekord minimálnej dennej teploty vzduchu.

 

 

 

    Obr.2  Odchýlky prízemného tlaku vzduchu od priemeru a priemerné rozloženie tlaku vzduchu počas leta 2013 (zdroj: http://www.esrl.noaa.gov/)

 

Vlna horúčav vrcholila v dňoch 6. - 9. augusta (obr.3), kedy sa obnovil prílev tropického vzduchu zo severnej Afriky. Pás vyššieho tlaku vzduchu sa zasahoval zo severnej Afriky cez centrálne Stredomorie, Balkán, strednú a východnú Európu až k Novej Zemi. Prílev mimoriadne teplého vzduchu najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia spôsobil, že 7.8. sa v Lome nad Rimavicou vyskytla tropická noc (20,0°C). Vzhľadom na nadmorskú výšku tejto stanice (1015m.n.m.) môžeme hovoriť o mimoriadne výnimočnej udalosti. Už 7. augusta boli  na niektorých staniciach prekonané absolútne augustové teplotné rekordy maximálnej teploty vzduchu (Spišské Vlachy 35,5°C, Gánovce pri Poprade 32,9°C). Zo 7. na 8. augusta bola pozorovaná ďalšia supertropická noc (Kuchyňa 26,7°C, Piešťany 26,5°C).

                              

               Obr.3  Júnová a augustová vlna horúčav (16.6 - 22.6., 4.8.-10.8.2013, zdroj: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ (klik. zväčšiť)

 

Horúčavy vyvrcholili na Slovensku, ako aj v priľahlých krajinách strednej Európy 8.augusta (obr. 4). Jazyk mimoriadne teplého vzduchu zasahoval z  Chorvátska, Slovinska a Srbska až nad okolie Bratislavy, Viedne, Záhoria a južnej Moravy. Dokumentuje to aj teplota v hladine 850 hPa (1500 m n.m), keď teplota vzduchu v tomto páse presahovala  hranicu 25°C. Najvyššie maximum bolo zaznamenané v Senici (39,6 °C), čo bol augustový rekord maximálnej teploty vzduchu pre tento mesiac. V Bratislave na letisku dosiahla maximálna teplota 39,4°C, čím bol prekonaný absolútny teplotný rekord pre hlavné mesta Slovenska. Hranica 39 °C bola prekonaná aj na staniciach Moravský sv. Ján (39,4°C); Kráľová pri Senci (39,3°C); Hurbanovo (39,3°C) a Kuchyňa (39,2°C).  V tento deň bol prekonaný aj celoslovenský rekord priemernej dennej teploty (32,6°C, Piešťany), ktorý prekonal dovtedy platný rekord (32,3°C, 1.7.2012, Veľké Ripňany). Teplo bolo aj vo výške - teplota v hladine 850 hPa (asi 1500 m n.m.) dosiahla 8. augusta o polnoci svetového času nad Viedňou 25,0 °C a 9.8. nad Popradom 22,0 °C.

               

      

       Obr.4  Poveternostná situácia a maximálna teplota vzduchu vo výške 2 m dňa 8.8.2013 (zdroj: http://www.wetterzentrale.de/) (klik. zväčšiť)

 

Vo viacerých okolitých krajinách strednej Európy bola prekonaná hranica 40 °C a zároveň aj prelomené národné rekordy absolútnej maximálnej teploty vzduchu (Cerklje ob Krki v Slovinsku, 40,8°C; Bad Deutsch-Altenburg v Rakúsku, 40,5°C).

V stredu 7.8. ráno priniesla na krajný západ Slovenska silné nárazy vetra čiara konvergencie, ktorá však nepriniesla výraznú zrážkovú a bleskovú aktivitu. Nasledovala ďalšia rekordne teplá noc zo 7. na 8. augusta, čo bolo už tretíkrát počas jedného leta, kedy sa vyskytla supertropická noc (Kuchyňa, 26,7°C, Piešťany 26,5°C). Prvýkrát v histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku bola počas jedného leta zaznamená supertropická noc vo všetkých troch letných mesiacoch (21.6., 29.7., 8.8.). Augustovú vlnu horúčav ukončil 9. až 10. augusta prechod studeného frontu, ktorý priniesol najmä na sever Slovenska intenzívny dážď. V Oravskej Lesnej spadlo za 24 h 112.7 mm zrážok, čo predstavuje na tejto stanici stanici najvyšší 24 hodinový úhrn zrážok v auguste od začiatku meteorologických meraní. V piatok 9.8. tesne pred príchodom frontálneho systému na stredné a východné Slovensko tu maximálna teplota vzduchu prekročila hranicu 38 °C (Kamenica nad Cirochou, +38,1°C; Dudince, +38,1°C). Veľmi teplo bolo aj v Telgárte (+30,4°C), kde sú tropické dni ojedinelým javom.

Anticyklonálny charakter počasia sa podpísal aj na na sérii dní s neprerušeným výskytom tropických dní (maximálna teplota neklesne pod 30 °C). Séria tropických dní trvala na Slovensku v lete 2013 28 dní (17.7. 2013-13.8. 2013), čo bolo podľa analýzy SHMÚ najviac aspoň od roku 1961. Do konca augusta dosahoval v Hurbanove v lete 2013 počet tropických dní 37, čo je najviac po rokoch 1983 (40), 1992 (37), 1994 (39), 2000 (38), 2002 (39), 2003 (61), 2007 (47) a 2012 (51). V Poprade sa vyskytlo až 13 tropických dní, čo bolo najviac po roku 1992 (14). Prevažujúce anticyklonálne počasie sa prejavilo aj na počte rekordného trvania slnečného svitu najmä v júli. Podľa analýzy SHMÚ na meteorologickej stanici Bratislava, letisko dosiahlo trvanie slnečného svitu za celý júl 389 hodín, čím tam bol prekonaný doterajší rekord z júla 2006 až o 34 hodín.

Zrážky sa v lete 2013 vyznačovali značným priestorovo nerovnomerným rozložením Na základe analýzy SHMÚ boli v júli 2013  na Slovensku vo viacerých regiónoch zaznamenané mimoriadne podnormálne až extrémne nízke mesačné úhrny zrážok od začiatku pozorovaní. Výnimku tvorili východnejšie situované oblasti Slovenska. Kým v júli bol väčší deficit zrážok pozorovaný na západe krajiny, v auguste tomu bolo naopak. Vďaka výdatnému dažďu, ktorý sa vyskytol 28. augusta 2013 na západe Podunajskej nížiny (Most pri Bratislave 149 mm,  Tureň v okrese Senec (123 mm), boli na týchto staniciach prekonané augustové rekordné hodnoty. Naopak augustové úhrny zrážok boli  na niektorých oblastiach východného Slovenska najnižšie minimálne za posledných 113 rokov (podrobnejšie mapové spracovania možno nájsť na stránke SHMÚ http://www.shmu.sk/sk/?page=1). Značné priestorovo nerovnomerné rozloženie zrážok dokumentuje aj tabuľka.

 

                                                     Tab. 2  Mesačné normály zrážok v % v jednotlivých mesiacov leta

                                                     a letného obdobia 2013 v porovnaní s normálom 1961-1990

                                                    

                                                     priemer označuje priemernú hodnotu trojmesačného normálu       

Na juhozápadnom a neskôr aj východnom Slovensku boli počas leta viaceré oblasti konfrontované s akútnym nedostatkom zrážok. Na základe analýzy SHMÚ v júli 2013 boli na  Slovensku vo viacerých regiónoch zaznamenané mimoriadne podnormálne až extrémne nízke mesačné úhrny zrážok a júl 2013 sa zaradil medzi 5 zrážkovo najchudobnejších júlov minimálne za posledných 133 rokov (obr. 5). Sucho bolo umocnené aj vysokým výparom v dôsledku mimoriadne vysokých teplôt.

                                  

                                    Obr. 5  Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mesiaci júl 2013 (zdroj: SHMÚ) (klik. zväčšiť)

                                    Obr. 6  Júlové sucho v Piešťanoch (foto. Ľ. Rendár)       

Naopak na prelome mája a júna júna sa v oblasti strednej Európy vyskytli výdatné zrážky. Boli spôsobené špecifickými cirkulačným pomermi -  tryskové prúdenie v euroatlantickom priestore spôsobilo výrazné výkyvy počasia - Rossbyho vlny sa vysúvali z Atlantiku až nad Pyrenejský polostrov a sever Afriky, čo vyvolalo cyklonálnu činnosť v oblasti západného Stredomoria a neskôr aj v karpatskej oblasti. Dňa 30. mája sa začali vyskytovať výdatné dažde severne od Álp, najmä na pohraničí Nemecka, Rakúska a Českej republiky. V oblasti, kde pramenia veľké alpské prítoky, spadlo od 30.5. do 3.6. 2013 vyše 300 milimetrov zrážok, plošné úhrny vyše 50 mm zaznamenali takmer všetky regióny Rakúska a Česka. Gro zrážok s úhrnmi 100 až 300 milimetrov spadlo v povodiach riek Inn, Isar a Lech a v oblasti, kde sa vlievajú do Dunaja. Úhrny cez 100 milimetrov sa viazali aj na horný tok rieky Labe (Krušné hory, Krkonoše) a na Šumavu (obr.7).                                                                                     

V Passau na sútoku Dunaja, Innu a rieky Ilz v Nemecku, dosiahol Dunaj dosiahol 3. júna vodný stav 12,88 metra, pričom táto hodnota presiahla vodný stav z povodne r. 1501 (odhadovaná výška) o 19 cm. Hladina Dunaja bola v meste až o 225 cm vyššie ako v roku 2002. Na nemeckom a rakúskom úseku Dunaja šlo o minimálne 500-ročnú vodu. V Bratislave 4. júna ráno hladina Dunaja presiahla 9,5 metra  a v meste vyhlásili mimoriadny stav. Zvyšovanie hladiny pokračovalo aj v ďalších dňoch až do neskorého popoludnia vo štvrtok 6. júna, kedy dosiahla hladina Dunaja v Bratislave rekordných 1034 cm. Teda bolo to o 43 cm viac ako počas povodne v roku 2002.

                                                  

             Obr. 7 Celkový týždenný úhrn zrážok v Nemecku, západných Čechách a severnej časti alpskej oblasti  k 3.6.2013 (zdroj: http://www.dwd.de)

 

                                                   

Obr. 8  Dunaj v Bratislave 3.6.2013 (foto: P. Matejovič)

 

Na severnej hemisfére skončilo leto 2013 s odchýlkou +0,61 °C od dlhodobého priemeru 1901-2000. V juhozápadnej Európy bol pozorovaný relatívne chladný jún - v Španielsku sa vyskytol najchladnejší jún od roku 1997. Naopak na Aljaške pozorovali 3. najteplejší jún od roku 1918. V Nórsku zaznamenali najvlhkejší jún od roku 1900. Naopak v strednej Európe bol pozorovaný veľmi suchý júl - v Rakúsku dosiahol celkový úhrn zrážok v tomto mesiaci len 35 % normálu a júl tak skončil ako najsuchší od roku 1858. Mimoriadne vysoké teploty leta v strednej Európe sa podpísali najmä pod priemernú augustovú teplotu - august bol v Rakúsku 6. najteplejší za posledných 247 rokov. August bolo mimoriadne bohatý na zrážky na ruskom ďalekom východe, čo spôsobilo najväčšie storočné povodne. Plocha plávajúceho morského ľadu bola v Arktíde 6. najnižšia od roku 1979.  

 

 

Prehľad mimoriadnych prejavov počasia na Slovensku v lete 2013:

- prekonanie rekordu najvyššej minimálnej dennej (24 h) teploty vzduchu: 27,3 °C, Piešťany (29.7.2013, resp. noc z 28.7 na 29.7.2013)

- prekonanie rekordu najvyššej maximálnej teploty v Bratislave: 39,4 °C, Bratislava, letisko, 8.8.2013

- prekonanie absolútnej maximálnej augustovej teploty na území Slovenska: 39,6 °C, Senica, 8.8.2013

- prekonanie rekordu priemernej dennej teploty:  32,6°C, 8.8.2013, Piešťany

- 24.6. až 26.6.2013 - výskyt mimoriadne studeného počasia v Bratislave a na krajnom juhozápade

- júl 2013 - rekordné trvanie slnečného svitu v Bratislave (389 hodín)

- júl 2013 - rekordne nízke úhrny zrážok na viacerých miestach na Slovensku od roku 1881

- výskyt tropickej noci v Lome nad Rimavicou (1015 m n. m) - 7.8.2013; 20,0 °C

  

 

Zdroje:

 

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ

NOAA, NASA 

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://www.wetterzentrale.de/

http://www.ncdc.noaa.gov/climate-monitoring/

http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.shtml

http://www.ogimet.com/resynops.phtml.en

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/