www.nun.sk

Priebežné klimatologické zhodnotenie leta 2013

Prvá polovica leta 2013 (1.6.-15.7.)  skončila po teplotnej stránke na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálna. V Hurbanove dosiahla kladná teplotná odchýlka v porovnaní s normálom 1961-1990 podľa operatívnych údajov hodnotu asi +1,0 °C, v Poprade +1,6 °C a Košiciach +2,2 °C.  

Počas tohtoročného leta pozorujeme značné priestorovo nerovnomerné rozloženie zrážok, v niektorých oblastiach, najmä na juhovýchodnej strane Malých Karpát a v priľahlej oblasti Podunajskej nížiny a južného Považia, začína byť pociťovaný čoraz  akútnejší nedostatok zrážok (obr.1). Tento vývoj spôsobili špecifické cirkulačné podmienky počas apríla, mája a júna, kedy sa v tejto lokalite vyskytli nízke zrážkové úhrny. V júli bol nedostatok zrážok spôsobený azorskou anticyklónou, ktorej hrebeň sa vysunul nad Britské ostrovy, čo blokovalo postup frontálnych systémov od západu smerom do vnútrozemia. V júli spadlo v Piešťanoch zatiaľ len 2 mm zrážok a v Jaslovských Bohuniciach 5 mm. V Bratislave na letisku to bolo o niečo viac (20 mm), v Hurbanove až 30 mm. Je predpoklad, že ani v najbližšom období sa v tejto časti juhozápadného Slovenska nevyskytnú výdatnejšie zrážky, čím sa zrážkový deficit môže na viacerých miestach ešte viac zvýrazniť. Predpokladá sa, že zrážky budú v najbližších týždňoch vypadávať pri búrkach a to najmä na severnom a východnom Slovensku. Vývoj budeme priebežne sledovať.

Je predpoklad, že leto ako celok skončí ako teplotne nadpriemerné, pretože žiadne výrazné dlhotrvajúce ochladenie sa v najbližších dňoch neočakáva a celkový anticyklonálny charakter počasia sa zrejme udrží aj v nasledujúcom dvoch týždňoch. Aj teoreticky chladnejší ráz počasia v auguste by už priemernú teplotu teplotu leta nemal ovplyvniť do takej miery, aby leto skončilo ako teplotne podpriemerné.  No naopak prípadné vysoké teploty sprevádzané zvýšeným výparom môžu sucho ešte zintenzívniť, ktoré sa môže rozšíriť aj do iných regiónov Slovenska.          

          

Obr.1 Na mape sú znázornené lokality, kde potenciálne hrozí akútny nedostatok zrážok (mapa je zhotovená na základe podkladov SHMÚ a operatívnych údajov z medzinárodnej výmennej siete z obdobia 1.4.-15.7.2013)

 

                       

 

 

Obr. 2 Odchýlky priemernej teploty liet za obdobie 1901-2012 vypočítané na základe referenčného obdobia 1901-2000 (šípkou je vyznačená doterajšia priemerná teplota leta).

 

 

Zdroje:

 

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)

zborníky prác SHMÚ

NOAA, NASA 

 

http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/

http://www.ogimet.com/index.phtml.en