Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Diela žijúcich autorov sú zverejnené s ich súhlasom. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com   Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

 

     ©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

              

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia          grafika             kresba, maľba           staré pohľadnice         hudba          texty

 

                                                                                          

                               

                                            

                    

                              

 

                                    Leto 2011 skončilo ako veľmi teplé                                                                                                                                          

                                                                                                                               1.9.2011

 

Napriek tomu, že na základe dlhodobej prognózy sme predpokladali, že leto 2011 skončí ako teplotne nadpriemerné, bolo oproti našim pôvodným predpokladom ešte asi o 0,5 °C teplejšie (meteorologické leto trvá od 1. júna do 31. augusta). Takýto vývoj spôsobila posledná augustová dekáda, ktorá bola extrémne horúca. Dňa 26.augusta dosiahla maximálna teplota v Žiharci až 37,0 °C, čo bolo zároveň aj najvyššie maximum počas tohto leta.

V Hurbanove dosiahla priemerná teplota tohto leta 20,9 °C, čo je +1,4 °C na dlhodobým priemerom 1901-2000 (graf). Pritom už od teplotného intervalu +1,2 °C považujeme leto za veľmi teplé. Práve uplynulé leto sa tak zaradilo do prvej desiatky najteplejších liet od začiatku pozorovaní na tejto stanici (1871). V tabuľke uvádzame poradie:

 

                                                 rok           teplota

                                               1. 2003       23,1 °C

                                               2. 2007       22,2 °C

                                               3. 1992       22,1 °C

                                               4. 2002       21,9 °C

                                               5. 1994       21,7 °C

                                               6. 2000       21,2 °C

                                               7. 1875       21,1 °C

                                                   2008       21,1 °C

                                                   2010       21,1 °C

                                                   1950       21,1 °C

                                               8. 2009       21,0 °C

                                                   1905       21,0 °C

                                               9. 1998       20,9 °C

                                                   2011       20,9 °C

                                             10.  2001      20,8 °C  

 

Na viacerých miestach Slovenska však malo toto leto ešte väčšiu kladnú teplotnú odchýlku od normálu 1961-1990. Najteplejšími mesiacmi leta boli jún a august. Odchýlky leta od normálu boli nasledovné:

 

                                           jún                 júl               august             leto 2011

Bratislava, letisko                 +2,1 °C         -0,3 °C          +2,1 °C              +1,3 °C                

Sliač                                   +1,6 °C         +0,7 °C         +2,9 °C              +1,7 °C

Oravská Lesná                     +1,6 °C         +0,5 °C         +2,6 °C              +1,6 °C   

Košice, letisko                      +2,1 °C         +0,5 °C         +2,6° C              +1,7 °C

 

August mal v Hurbanove priemernú teplotu 21,4 °C a jeho kladná teplotná odchýlka dosiahla +1,9 °C nad normálom 1961-1990. Podobne tomu bolo aj na ostanom území Slovenska. August tak rovnako skončil ako veľmi teplý.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

 

 

 

                                     Teplotne normálny a veľmi vlhký júl

                                                                                                                               2.8.2011

 

Júl 2011 na väčšine územia Slovenska skončil ako celok teplotne normálny so slabou kladnou teplotnou odchýlkou. V Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota hodnotu 20,3 °C, čo je +0,1 °C nad normálom (1961-1990). Podobne tomu bolo aj na väčšine územia Slovenska, len v západnej časti juhozápadného Slovenska mal zápornú teplotnú odchýlku (Bratislava, letisko -0,3 °C).

 

                                        júl 2011          normál (1961-1990)            odchýlka

Bratislava, letisko                19,8 °C                    20,1 °C                     -0,3 °C                  

Sliač                                  19,0 °C                    18,3 °C                     +0,7 °C

Oravská Lesná                    14,6 °C                    14,1 °C                     +0,5 °C

Košice, letisko                     19,5 °C                    19,0 °C                     +0,5° C 

 

Napriek tomu, že júl bol prevažne slabo teplotne nadpriemerný, bol najchladnejší za posledných 10 rokov. V roku 2000 mal júl v Hurbanove priemernú hodnotu 19.6 °C. Najchladnejší júl sa vyskytol v roku 1916 s priemernou mesačnou teplotou 16,9 °C, najteplejší bol v roku  2006 s priemernou teplotou 24.0 °C. Na grafe uvádzame chod priemernej teploty júlov v Hurbanove od roku 1871 (hrubou čiarou je vyznačený 10-ročný kĺzavý priemer).

Kým prvé dve dekády júla boli teplé, v poslednej sa výrazne ochladilo a priemerné denné teploty dosiahli na juhozápadnom Slovensku 14 až 16 °C. V minulosti sa však na juhozápadnom Slovensku vyskytli aj chladnejšie dni. Napríklad 5.7.1962 dosiahla priemerná denná teplota v Hurbanove len 11,3 °C. Teplotný a zrážkový charakter mesiaca ovplyvňovali plytké tlakové níže a teplotné rozhrania, ktoré oddeľovali teplejší a suchší vzduch nad východnou časťou Európy od chladnejšieho a vlhšieho nad západnou Európou. Na týchto zvlnených teplotných rozhraniach a plytkých tlakových nížach sa vyskytovali časté búrky a intenzívnejšie zrážky.

V priebehu júla spadlo na západnom Slovensku 80 až 120 mm  (priemer je približne 50 až 70 mm). Viac zrážok spadlo v oblasti Malých Karpát, kde namerali okolo 200 mm zrážok. Veľa pršalo aj na východnom a severnom Slovensku (160 až 220 mm), v Tatrách spadlo až do 280 mm zrážok.

Podľa doterajšieho charakteru počasia vychádza, že leto (jún-august) 2011 skončí ako teplotne nadnormálne s teplotou odchýlku +0,5 až +1,0 °C. August by mal byť teplotne normálny. Na grafe uvádzame odhad priemernej teploty tohto leta.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

 

 

                                              Veľmi teplý a vlhký jún

                                  

                                                                                                                               1.7.2011

Jún 2011, napriek tomu, že bol premenlivý a daždivý, skončil na väčšine územie Slovenska ako teplý až veľmi teplý. Jeho priemerná mesačná teplota dosiahla v Hurbanove hodnotu 20,7 °C (priemer za obdobie 1961-1990 je 18,7 °C). Veľmi teplý bol jún aj na iných staniciach Slovenska:

 

                                        jún 2011          normál (1961-1990)

Bratislava, letisko                20,4 °C                    18,3 °C

Sliač                                  18,3 °C                    16,7 °C

Oravská Lesná                    14,3 °C                    12,7 °C

Košice, letisko                     19,5 °C                    17,4 °C 

 

Od začiatku meteorologických pozorovaní na tejto stanici (1871) skončil tohtoročný jún ako 13. najteplejší. Na prvom mieste je jún 2003 s priemernou teplotou 23,0 °C, najchladnejší jún 1923 má priemernú mesačnú teplotu 14,8 °C.

Napriek tomu, že jún bol teplý, bol zároveň aj vlhký. Na väčšine územia Slovenska spadlo počas uplynulého mesiaca 80 až 150 mm zrážok, no boli oblasti, kde namerali aj vyššie úhrny. Napríklad v Modre, Piesku spadlo za celý jún až 218 mm zrážok. Mimoriadne vysoké úhrny zrážok sa tu vyskytli pri búrkach 7. júna, kedy tu spadlo až 104 mm zrážok. Ale boli aj miesta na Slovensku, hlavne na východe, kde bolo relatívne málo zrážok. Napríklad v Stropkove, Tisinci spadlo za celý jún len 47 mm zrážok.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

 

                                          

                         

 

spracoval: Pavel Matejovič

                      

 

 

Počasie v roku 2010 a 2011:

                               

Zima 2010/2011

Jar 2011

 

Rok 2010

Jeseň 2010

Spomienka na leto 2010

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Texty s meteorologickou tematikou, ktoré sú zverejnené na tejto stránke, nemajú charakter meteorologických informácií a produktov v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

               

      

       Aktuálne

 

      Kauza povodne      

       Materiály ku kauze zneužívania verejných

       finančných prostriedkov v programe revitalizácie krajiny         

       a integrovaného manažmentu povodí SR  

    

      

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       Historické rekordy klimatologických charakteristík

       extrémne hodnoty vo svete a na Slovensku

      Veterné pomery na Slovensku                 

       

 

       

        Texty o zimách         

                 

        Zima 2008/2009

        Zima 2009/2010

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

        Január 1987 - príčiny a dôsledky snehovej kalamity

        rozbor poveternostnej situácie v dňoch 8.1.- 13.1.1987

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

        Apríl v zime

        o mimoriadne teplej zime 1997/98   

        Ako sa mení charakter zimy?

        Zima bude, aj keď bude teplejšie

        Zima AD 1500-2010

         Meteorologický časopis 6/2009

        (úryvok z pripravovanej knihy)

        Sneh na Vianoce               

           

      

      

        Čo sme písali o klimatickej zmene pred 10 rokmi:

       

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

        Predpovede počasia sa stali obeťou najrozličnejších

        komerčných aktivít

        (SME, 12.2.2000)

 

      

        Klimatologický a meteorologický archív

        (údaje od roku 1659)  

              

        Európska klimatická databáza      

        ECMWF data server  

        CISL Research data archive           

        Wetterzentrale

        HadCET Data

        Hisklid

        Karlsruhe

        Mundomanz

        Ogimet

        ZAMG

        NOAA

        Paleoklimatológia  

        Typizácia poveternostných situácií

 

        Manuál na rozkódovanie správy SYNOP      

 

      

        Prognostické modely

 

        Wetteronline

        WeatherOnline 

        Wetterzentrale  

        Unisys

        CHMI

       

        Dlhodobé prognózy počasia

        http://wxmaps.org/pix/temp4.html

        http://www.cpc.ncep.noaa.gov   

    

            

       

    

      Miesto komentára

     

      

       V. Havel o normalizácii (citát)

       Nová Říše o politickí pseudocommandos

       Skutočným víťazom volieb sa na Slovensku stala SNS

       2010 (G. Orwell: 1984)

       G. Orwell: 1984 alebo o zábudlivosti ľavice

      

 

 

       Publicistika

       (M. Kopcsay, P. Matejovič)     

     

       Slovensko vyhlásilo diplomatickú vojnu EÚ

       Tak hlboko Fico ešte neklesol

       Červená žiara nad Ruskom

       Slovensko nie je v klimatickom závetrí

       Volič dozrieva - naznačili voľby

       Bez fanfár

       Volebný návod: krok „A“ a krok „B“

       Svätopluk ako tvár Smeru

       Klimatické sprisahanie

       Všetci sme Grékmi

       Obama a Eyjafjallajökull

       Tatranské pastorále 

       

 

 

       Téma: Zákonník práce

       (I. Kopcsayová, P. Matejovič)

                 

   

 

       Kultúrna publicistika

 

       Slovenská kultúra a odpadové hospodárstvo

       publikované: Romboid 9-10/2009 

      

      

    

       Oznamy o kultúrnych podujatiach

        

       Kurzy tvorivého písania

       Márius Kopcsay: Slovotechna

 

     

       Reportáže z kultúrnych podujatí

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

    

           

     

 

       Filozofia

 

       Svet za mapami

       Pavel Matejovič

       publikované: Dominofórum 35/1999

 

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       Pavel Matejovič

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

       Písmo umŕtvuje, vyrieknuté slovo oslobodzuje

       rozhovor s Jánom Starkbauerom

       publikované: Slovo, december 51-52/2005

    

       Sexogonické mýty a iniciačné obrady

       kapitola z knihy J. Starkbauera "Věčné tabu"      

 

       Posledné dejstvo stretu civilizácií

       Branislav Malík      

       úryvok z pripravovanej knihy

       Futurológia bez budúcnosti