www.nun.sk

 

Klimatologické a meteorologické zhodnotenie leta 2014

 

Cyril Siman, Pavel Matejovič, Marián Libo,  2.11.2014

 

Leto 2014 (jún-august) skončilo na Slovensku ako teplotne nadnormálne s kladnou teplotnou odchýlkou od  +1,0 do +1,5 °C od normálu 1961-1990 (tab. 1). V Hurbanove dosiahlo leto priemernú teplotu 20,5 °C, čo je +1,1 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000. Relatívne najteplejším mesiacom leta bol júl, najchladnejší bol august. Leto 2014 bolo najchladnejšie od leta 2005, no aj napriek tomu bolo teplotne nadnormálne. Relatívne teplejšie bolo leto na východe krajiny, v Košiciach bolo 15. až 20. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní. Zrážkovo bolo leto prevažne nadnormálne v intervale 110 až 170 % normálu (tab. 2).

            Tab.1  Odchýlka teploty vzduchu (°C) letných mesiacov a leta 2014                                                    Tab. 2  Mesačné a sezónne zrážky letných mesiacov a leta 2014 v % normálu

                                  

                priemer označuje priemernú teplotnú odchýlku celého leta                                                                  priemer označuje zrážky za celé leto 2014 v % zrážkového no rmálu

 

                        

Obr.1  Odchýlky priemernej teploty leta (jún-august) od dlhodobého priemeru (1901-2000) v Hurbanove (zdroj údajov: SHMÚ) (klik. zväčšiť)

Obr.2  Celkový úhrn atmosférických zrážok (mm) za letné obdobie (jún-august) v Hurbanove (zdroj údajov: SHMÚ) (klik. zväčšiť)

           

Počas leta sa vyskytli dve vlny horúčav. Prvá vlna sa začala 7.6. keď v Sliači vystúpila teplota na 30,2 °C. Posledným tropickým dňom tejto série tropických dní bol 12. jún (Dudince, 31,9 °C). Najteplejším dňom bol 10. jún  v Holíči, kde maximálna teplota vystúpila na 36,0 °C. Druhá vlna horúčav sa začala 15. júla a skončila 21.júla ukončilo zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá prechádzala cez strednú Európu ďalej na juhovýchod. Maximálna denná teplota vzduchu sa vyskytla 20. júla v Dudinciach (33,9 °C). Počas celého leta sa na Slovensku vyskytlo asi 20 dní s tropickou nocou (dni s denným minimom 20,0 °C a viac), čo je nadpriemerná hodnota (tab. 3).

V júli bol pozorovaný častý výskyt búrok, čo súviselo s vysokou vlhkosťou vzduchu a nadpriemernou teplotou. V júli sa vyskytlo až 29 dní, kedy aspoň na jednej stanici SHMÚ bola zaznamenaná búrka. Relatívne chladný oproti prvým dvom letným mesiacom bol august, a to predovšetkým jeho druhá polovica. V Hurbanove sa posledný tropický deň vyskytol 11.8., na zvyšnom území Slovenska to bolo 13. augusta. August sa vyznačoval dvoma odlišnými teplotnými periódami. Kým prvá mala v Hurbanove priemer 22,0 °C a bola 1,8 °C nad dlhodobým priemerom 1961-1990, druhá mala priemer už len 17,8 °C a odchýlku -1,8 °C pod dlhodobým priemerom 1961-1990 (obr. 3). V druhej polovici augusta sa vyskytlo aj niekoľko studených nocí, v horských dolinách ojedinele aj so slabým prízemným mrazom. Vcelku však počas leta prevládali teplotne nadpriemerné noci (priemerná minimálna teplota vzduchu bola nad priemerom), čo bolo dôsledkom najmä nadpriemernej  oblačnosti a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

                                                                                         

                                     Obr. 3 Nad Škandináviou sa v druhej polovici augusta udržiavala tlaková níž, po jej zadnej strane prúdil do Európy od severu studený vzduch

 

Tab. 3  Výskyt tropických nocí v priebehu leta

Dátum        hodnota      stanica

23.5. 2014   20,1 °C      Piešťany

9. 6. 2014    21,1 °C      Malý Javorník

10.6. 2014   21,3 °C      Malý Javorník

11.6. 2014   22,2 °C      Malý Javorník

12.6. 2014   21,1 °C      Bratislava, Koliba

29.6. 2014   20,2 °C      Piešťany

8. 7.  2014   21,3 °C      Hurbanovo

16.7. 2014   20,5 °C      Bratislava, letisko

17.7. 2014   20,0 °C      Bratislava, Koliba

18.7. 2014   20,8 °C      Košice

19.7. 2014   20,2 °C      Bratislava, Koliba

20.7. 2014   20,1 °C      Malacky

21 7. 2014   23,7 °C      Piešťany

27.7. 2014   20,6 °C      Bratislava-Koliba

3.  8. 2014   20,3 °C      Kuchyňa

7.  8. 2014   20,0 °C      Košice

11.8. 2014   21,1 °C      Piešťany

12.8. 2014   20,3 °C      Milhostov

14.8.2014    21,4 °C      Kamenica nad Cirochou

 

 

Operatívne klimatologické údaje za leto 2014:

Jún 2014

Najvyššia priemerná mesačná teplota: 20,3 °C (Bratislava, Ivánka)

Najnižšia priemerná mesačná teplota: 13,5 °C (Telgárt)

Najväčšia teplotná odchýlka od normálu: +2,2 °C (Gabčíkovo)

Najmenšia  teplotná odchýlka od normálu: -0,1 °C (Prešov)

 

Absolútne mesačné maximum: 36,0 °C (Holíč)

Absolútne mesačné minimum: 1,0 °C (Liptovský Hrádok)

 

Najvyšší mesačný úhrn zrážok: 140 mm (Mlynky)

Najnižší mesačný úhrn zrážok: 10 mm (Neded)

 

Najvyšší počet hodín so slnečným svitom: 330 h (Bratislava, letisko)

Najnižší počet hodín so slnečným svitom: 213 h (Oravská Lesná)

 

Júl 2014

Najvyššia priemerná mesačná teplota: 22,5 °C (Holíč)

Najnižšia priemerná mesačná teplota: 16,2 °C (Telgárt)

Najväčšia teplotná odchýlka od normálu: +2,9 °C (Topoľčany, Prievidza)

Najmenšia  teplotná odchýlka od normálu: +1,4 °C (Somotor)

 

Absolútne mesačné maximum: 34,2 °C (Hurbanovo)

Absolútne mesačné minimum: 3,0 °C (Oravská Lesná)

 

Najvyšší mesačný úhrn zrážok: 301 mm (Štrbské Pleso)

Najnižší mesačný úhrn zrážok: 45 mm (Sereď)

 

Najvyšší počet hodín so slnečným svitom: 280 h (Bratislava, Ivánka)

Najnižší počet hodín so slnečným svitom: 178 h (Liptovský Hrádok)

 

zdroj údajov: SHMÚ

 

August 2014

Najvyššia priemerná mesačná teplota: 20,1 °C (Orechová)

Najnižšia priemerná mesačná teplota:  13,7 °C (Telgárt)

Najväčšia teplotná odchýlka od normálu: +0,9 °C (Čaklov, Kamenica n/Cirochou, Medzilaborce, Plaveč n/Popradom, Rožňava)

Najmenšia teplotná odchýlka od normálu: -0,6 °C (Banská Štiavnica, Bratislava-Koliba)

 

Absolútne mesačné maximum: 34,6 °C (Michalovce, Orechová)

Absolútne mesačné minimum: 1,1 °C (Telgárt)

 

Najvyšší mesačný úhrn zrážok: 234 mm (Brezno)

Najnižší mesačný úhrn zrážok: 51 mm (Vrbové)

 

Najvyšší počet hodín so slnečným svitom: 230 h (Bratislava, letisko)

Najnižší počet hodín so slnečným svitom: 147 h (Liesek, Oravský Podzámok)

 

zdroj údajov: SHMÚ

 

Leto 2014 vo svete

Leto (jún-august) s kombinovanou globálnou teplotnou odchýlkou +0,71 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000 bolo najteplejším letným obdobím od roku 1880. K uvedenej hodnote prispela aj rekordne vysoká povrchová teplota oceánov (+0,63 °C na dlhodobým priemerom). Priemerná teplota leta nad pevninou bola severnej hemisfére na 5. mieste, na južnej na 4.mieste od začiatku pozorovaní.

                                           

                                                                     Obr. 4  Globálne teplotné odchýlky leta 2014 (jún-august) od dlhodobého priemeru 1901-2000

 

Zdroje:

Agrometeorologické a fenologické informácie (vydáva SHMÚ, Bratislava)

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ

Monitoring národných meteorologických služieb

NOAA, NASA, WMO 

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://climatemap.blogspot.cz/

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2014/8

http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.shtml

http://www.ogimet.com/resynops.phtml.en

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/

http://nsidc.org/arcticseaicenews/

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html