nun.sk

 

Z hľadiska veľkopriestorovej cirkulácie atmosféry sme vybrali dve referenčné obdobia (1950-1970) a (1990-2008). Aj na jar má čoraz dominantnejší vplyv azorská kvázistacionárna anticyklóna. Zároveň pozorujeme v oblasti severného Atlantiku všeobecný pokles tlaku vzduchu. Medzi oboma barickými útvarmi sa zvýrazňuje tlakový gradient a prúdenie teplého vzduchu od západu až juhozápadu smerom do európskeho vnútrozemie je intenzívnejšie. Vplyv azorskej anticyklóny má podstatnejší vplyv v druhej polovici jari, najmä v máji, kedy už skoro nastupujú letné a tropické dni.

 

Tohtoročný apríl bol najteplejší od začiatku meteorologických pozorovaní na území Slovenska

 

 

Sucho čiastočne zmiernia len málo výdatné zrážky

Naše predpoklady zo začiatku apríla sa splnili a tohtoročný apríl skončil ako najteplejší od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. Kým v marci prevládalo premenlivé, veterné a vlhké počasie, v apríli sa počasie radikálne zmenilo. Prevládalo ustálené anticyklonálne počasie, pričom medzi oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad východnou Európou a brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad západnou časťou nášho kontinentu prúdil zo Stredomoria do karpatskej oblasti. teplý vzduch. Názorne to ilustruje to aj poveternostná situácia z 11. apríla, ktorý bol zároveň najteplejším dňom uplynulého mesiaca.

 

 

                                           posledná aktualizácia:  14. mája 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Poveternostná situácia zo dňa 11.4.2009 , 00:00 h UTC (podľa Wetterzentrale)

 

Priemerná aprílová teplota dosiahla v Hurbanove  15,5 °C a prekonala tak doteraz najteplejší apríl z roku 2000. V priebehu celého apríla (ako to vidíme aj na grafe priemernej dennej teploty vzduchu) oscilovala teplotná krivka  nad normálom. Apríl bol teplý na celom Slovensku - na juhozápade bola. jeho priemerná teplota v intervale 14 až 16 °C (aprílový normál je tu okolo 10 °C) Apríl bol veľmi teplý aj na severe Slovenska, napríklad v Oravskej Lesnej mal priemernú teplotu 7 °C (aprílový normál je tu  4 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozdiel od vlhkého marca spadlo v apríli na juhozápade Slovenska len 2 až 10 mm atmosférických zrážok, na východe Slovenska o niečo viac - 10 až 30 mm. Vďaka bohatým zrážkam v marci  (v oblasti Záhoria, Malých Karpát a Bratislavy spadlo 80 až 120, v Malých Karpatoch až do 150 mm) sme až tak nepocítili dôsledky aprílovej absencie zrážkovej činnosti. No ak by súčasný stav pretrvával aj v máji, môžu nastať problémy s pôdnou vlahou.

 

Teplá bude celá jar

Na mapke teplotných odchýlok vidíme, že najväčšie kladné odchýlky boli v apríli v oblasti strednej Európy, kde sa najvýraznejšie prejavilo teplé prúdenie od juhu. Naopak v európskej časti Ruska boli odchýlky záporné, pretože sem prúdil  od severu studený vzduch.
foto: Jana Matejovičová

Od roku 1998 boli v Hurbanove všetky jari teplotne nadpriemerné (veľmi teplú jar sme mali v roku 2007).

Vďaka veľmi teplému aprílu aj táto jar skončí  s určitosťou  ako teplá. Na základe štatistiky (Hurbanovo 1901-2000) je totiž iba  20 % pravdepodobnosť, že  po teplotne nadpriemernom apríli  bude nasledovať podpriemerný máj. Takýto prípad sa naposledy vyskytol v roku 2006 (máj mal zápornú odchýlku od normálu len -0,3 °C). Aby tohtoročná jar skončila so zápornou teplotnou odchýlkou, musel by mať tohtoročný máj v Hurbanove priemernú teplotu pod 10 °C, čo je vylúčené (tak studený máj sa na tejto stanici od začiatku meteorologických pozorovaní nikdy nevyskytol).

Na nasledujúcom grafe sme odhadli kladnú teplotnú odchýlku tohtoročnej jari (+2,3 °C), pričom sme vychádzali z predpokladu, že aj tohtoročný máj bude teplotne nadnormálny (okolo + 17 °C).  Naznačuje to aj model cpc. Tohtoročná jar tak môže skončiť ako 3. až 4. najteplejšia od začiatku meteorologických pozorovaní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak už skončili marec a apríl ako teplotne nadpriemerné mesiace, máj to už nezmení. Studená jar sa totiž vyskytuje najmä zásluhou studeného marca, resp. apríla. Posledná teplotne podpriemerná jar v Hurbanove roku 1997 mala zápornú odchýlku -0,5 °C práve  vďaka aprílu (šlo o jeden z najchladnejších aprílov od začiatku pozorovaní).

Nemožno však v máji vylúčiť ani výskyt prechodného ochladenia a jarných mrazíkov. Tie sa môžu vyskytujú aj počas teplej jari. Taká situácia sa napríklad vyskytla v máji 2007. Dňa 2.5. po preniknutá studeného vzduchu od severovýchodu poklesla minimálna teplota vzduchu aj v nižších polohách na 0 až -5 °C. V Hurbanove poklesla v tento deň minimálna prízemná teplota na -3 °C, čo bolo menej ako februárové teplotné minimum (-2 °C)! No napriek tomu jar ako celok skončila s teplotnou odchýlkou +2,5 °C ako veľmi teplá.

Podľa najaktuálnejších prognostických modelov sa výrazné ochladenie v máji neočakáva (jarné mrazíky sa vyskytnú nanajvýš v dolinách severného Slovenska). Suché obdobie, ktoré prevládalo v prvej polovici mája, bude  v druhej časti mesiaca zmiernené atmosférickými zrážkami V oblasti strednej Európy sa bude vlniť frontálne rozhranie spojené s plytkými brázdami nízkeho tlaku vzduchu. Do akej miery budú zrážky výdatné, je však otázne.

 

Na základe podkladov SHMÚ (archív, knižnica), NOAA - Earth System Research Laboratory (mapy), Wetterzentrale, ECMF a citovanej odbornej literatúry spracoval Pavel Matejovič.

Prezentované texty majú charakter osobných poznámok (sú príspevkom do diskusie), nie sú alternatívou ani konkurenciou k autorizovaným meteorologickým informáciám, ktoré vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Nie sú komerčne využívané, pri odkazoch, citáciách a na konci textu sú uvedené zdroje informácií. Odborné a detailnejšie analýzy môžete nájsť na stránke www.shmu.sk a iných národných meteorologických inštitúcií. Odporúčame aj stránku http://www.dmc.fmph.uniba.sk/

 

 

 Témy:                                                                                              

 

  Meteorológia a klimatológia                                         Publicistika                                                 Klimatická zmena

  Zima 2008/2009 skončila ako teplotne normálna                        Slovensko a svet patria záhradníkom                     Ako sa písalo o klimatickej zmene pred 20-timi rokmi    

  Ako sa mení charakter zimy?  

 

  Aktuálne pribudlo: Z dejín meteorológie  (S. P. Chromov, R. Schneider)                       Odporúčame: Diskusia o texte Teplotné a cirkulačné zmeny počas zimného obdobia                                                                                                                      

V niektorých prehliadačoch sa rámčeky pri obrázkoch nemusia zobrazovať korektne.

 

      fotografia

 

      grafika

 

      kresba, maľba

     

      staré pohľadnice

 

      hudba

 

      texty

 

 

Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná z vlastných prostriedkov. Všetky diela sú zverejnené so súhlasom autorov. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

Na prezentované diela sa vzťahuje Autorský zákon.

 

Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, uvádzame použité odkazy a literatúru.

 

 

Na grafe vidíme priemerné teploty apríla v Hurbanove od roku 1871. Tohtoročný apríl vysoko prekonal doteraz najteplejšie apríly.