Blok (svetlo), 1990, olej

Bez názvu, 1998, kombinovaná technika, 32 x 21 cm

Hmly, 2005, olej, 100 x 120 cm

Svahy, 2005, olej, 105 x 125 cm

Bez názvu, 2005, kombinovaná technika, 70 x 100 cm

Bez názvu, 2003, kombinovaná technika, 70 x 100 cm

Rukáv, 1996, grafit  uhol, 150 x 150 cm

Manipulovaná kresba 2, 1999

Manipulovaná kresba, 1999

Bez názvu, 1997, uhol grafit, 120 x 150 cm

Bez názvu, 1977, uhol grafit, 120 x 150 cm

Bez názvu, 1995, grafit, 150 x 120 cm

Air Cargo, 1994, uhol grafit, 100 x 120 cm

An opened door, 1994, grafit, 100 x 70 cm

Bez názvu, 1991, olej

Strnisko, 1991, olej

Snop, 1991, olej