www.nun.sk

                   

Rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku     

Editori: Pavel Matejovič, Marián Libo, Dalibor Výberči

Posledná aktualizácia: 4.2.2024

 

 

Klimatické extrémy vo svete

 

Teplota vzduchu:

 

Atmosférické zrážky:

 

 

Snehová pokrývka:

 

 

Tlak vzduchu redukovaný na hladinu mora:

 

 

Vietor:

 

 

Klimatické extrémy na Slovensku  

 

 

Teplota vzduchu:

      Maximálne hodnoty:

     

       Minimálne hodnoty:

 

Teplotné rekordy pre Hurbanovo a Bratislavu

 

Absolútne mesačné a ročné minimum  (T °C) v Hurbanove za obdobie rokov 1871-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne minimum

 -30.5 

-35.0

  -21.4

  -7.0

  -3.7

  -0.2

  4.5

 4.0

  -2.4

  -13.0

  -18.2

 - 29.8

 -35.0

dátum výskytu

24.1.1942

 11.2.1929 

 1.3.1963

 12.4.1913

 1.5.1902

 5.6.1918

 1.7.1962

 29.8.1906

 30.9.1921

 30.10.1920

 28.11.1902 

 9.12.1879

 11.2.1929

 

Absolútne mesačné a ročné maximum  (T °C) v Hurbanove za obdobie rokov 1871-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne maximum

  16.9  

20.6

  26.0

 31.1

 33.7

 37.5

  40.3

 39.3

 34.0

  29.3

 23.2

 19.0

 40.3

dátum výskytu

29.1.2002

 28.2.2019 

 29.3.1890

 30.4.2012

 30.5.2005

 22.6.2000

 20.7.2007

 8.8.2013

 1.9.2015

 5.10.1935

 5.11.1963 

 17.12.1989

 20.7.2007

 

 

Absolútne mesačné a ročné minimum  (T °C) v Bratislave za obdobie rokov 1775-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne minimum

  -27.0    

-36.0

  -24.0  

  -8.0

  -4.1

  0.0

  4.4

 3.8

  -2.8

  -10.4

  -15.8

 - 22.8

 -36.0

dátum výskytu

 24.1.1942  

 11.2.1929   

 

5.4.1929  

             

              

 6.7.1962

  21.8.1949

  29.9.1939

 31.10.1920

 30.11.1921 

  9.12.1933

 11.2.1929

Poznámka: Minimá (január, február, marec, máj, jún, september) boli namerané v Devínskej Novej Vsi.

 

Absolútne mesačné a ročné maximum  (T °C) v Bratislave za obdobie rokov 1775-2020

mesiac/hodnota

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

absolútne maximum

  20.2    

20.3

  25.7

 30.6

 34.5

 37.0

  38.9

 39.4

 34.0

  29.3

 23.2

 18.2

 39.4

dátum výskytu

29.1.2002

 22.2.2016 

 24.3.1974

27.4.1909

 30.5.2005

 22.6.2000

 20.7.2007

 8.8.2013

 1.9.2015

 5.10.1935

 5.11.1963 

 7.12.1868

 8.8.2013

Poznámka: Absolútne júnové maximum 37.0 °C bolo namerané aj 23.6.2002.  

Pod Bratislavou je zahrnuté celé súčasné územie hlavného mesta, vrátane Devínskej Novej Vsi.

Údaje sú z dostupných archívov a zdrojov.

Zostavili: Marián Libo, Miroslav Kuželj, Pavel Matejovič, Dalibor Výberči

zdroje:

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK

Š. Petrovič: Klimatické pomery Hurbanova, HMÚ, Praha: 1960

M. Konček: Klíma a bioklíma Bratislavy, Veda SAV, Bratislava: 1979

Podnebí Československé socialistické republiky, HMÚ: Praha 1969

NOAA Central Library

Meteorologické zprávy

archívne dokumenty (historické ročenky a pod.)

sci.webekacko.com/blog.php

 

 

Absolútne mesačné maximum a absolútne mesačné a ročné minimum (°C) namerané na území Slovenska za obdobie rokov 1901-2022

 

Maximálna teplota:

január:           20.2 °C    29.1.2002    Bratislava, Mlynská dolina

február:         20.6 °C    28.2.2019    Hurbanovo, 25.2.2021 Žihárec

marec:           27.1 °C    25.3.1977    Žiar nad Hronom

apríl:             31.8 °C    30.4.2012    Gabčíkovo

máj:              34.8 °C    30.5.2005    Moravský Svätý Ján

jún:               38.8 °C    30.6.2022    Somotor

júl:                40.3 °C    20.7.2007    Hurbanovo    

august:          40.2 °C     8. 8.2013    Gabčíkovo

september:    36.4 °C     1. 9.2015    Michalovce

október:        29.5 °C     5.10.1935   Komárno

november:    24.6 °C     5.11.2018    Starina  

december:     19.1 °C   19.12.1989   Veľký Meder

rok:               40.3 °C    20.7.2007    Hurbanovo

 

Minimálna teplota:

január:          -37.1 °C    27.1.1954    Oravská Lesná

február:        -41.0 °C    11.2.1929    Vígľaš-Pstruša

marec:          -31.2 °C      1.3.1963    Červený Kláštor

apríl:            -24.6 °C      3.4.1944    Oravská Lesná

máj:                -8.8 °C    15.5.1954    Oravská Lesná

jún:                 -5.0 °C      2.6.1977    Oravská Lesná

júl:                  -2.5 °C      7.7.1961    Sihla    

august:            -5.0 °C    27.8.1973    Oravská Lesná

september:      -7.8 °C    29.9.1970    Oravská Lesná

október:        -18.7 °C    28.10.1991  Oravská Lesná 

november:     -28.6 °C    23.11.1988  Oravská Lesná     

december:     -35.2 °C    25.12.1961  Oravská Lesná

rok:               -41.0 °C    11.2.1929    Vígľaš-Pstruša

 

Zostavil: Marián Libo

 

Poznámky:

V tabuľke sú uvedené stanice do nadmorskej výšky 800 m n.m., vysokohorské stanice nie sú do nej zahrnuté. 

 

Minimálna teplota vzduchu na Lomnickom štíte:

I       -31.6 °C    13.1.1968

II      -30.1 °C    20.2.1949, 8.2.1956 

III     -31.4° C     3.3.1987

IV     -22.8 °C   18.4.1955, 8.4.1956

V      -18.3° C   20.5.1952

VI     -12.4° C     2.6.1977

VII     -8.0  °C   16.7.1977

VIII    -8.4 °C    25.8.1980

IX     -13.1 °C   22.9.1948

X      -19.9 °C   26.10.1997

XI     -28.7 °C   30.11.1957

XII    -30.4 °C   27.12.1976

 

Meteorologická stanica Hurbanovo dňa 22.6.2000 namerala maximálnu teplotu vzduchu 37.5. °C,

v Michalovciach dosiahla dňa 1.11.1926 maximálna teplota vzduchu hodnotu 24.0 °C.

Dňa 21.7.2022 vystúpila maximálna teplota vzduchu v Dolných Plachtinciach na 40.0 °C.

Ďňa 28.9.1977 poklesla minimálna teplota v Starom Smokovci (1018 m n.m.) na -10.5 °C.

Dňa 2.1. 1888 dosiahla minimálna teplota v Oravskom Podzámku -36.7 °C. Pozorovateľ nemal k dispozícii minimálny teplomer a teplota po odčítaní nameranej hodnoty údajne stále klesala.

 

zdroje: klimatický archív SHMÚ; zborníky prác SHMÚ; Bulletin MaK; www.shmu.sk; NOAA Central Library

 

Tabuľka absolútnych mesačných maxím a miním na vybraných staniciach za obdobie 1951-2020

 zdroj: Bulletin MaK

 

 

Atmosférické zrážky:

 

Sneženie a snehová pokrývka:

 

 

Sneženie

Snehová pokrývka

Poznámka: V polohách od výšky okolo 1000 m n.m. môže príležitostne snežiť po celý rok (12.7. 1930 Javorina, 25.7. 1939 Podbanské)

 

 

      Bratislava a Malé Karpaty:

Poznámka: Za deň so súvislou snehovou pokrývkou sa považuje deň, keď výška snehovej pokrývky dosahuje na meteorologickej stanici a jej okolí o 7. hodine ráno 1 cm a viac.

Deň so snežením sa podľa medzinárodnej metodiky považuje deň, v ktorom sa vyskytli zrážky vo forme dažďa so snehom alebo snežením, no snehová pokrývka sa nemusela pritom vytvoriť a sneh sa prípadne topil.

 

 

Slnečný svit:

 

 Vietor:

 

Tlak vzduchu:

 

Zdroje:

 

Primárne zdroje:

 

klimatický archív SHMÚ

ročenky pozorovaní SHMÚ

 

Internetové zdroje: http://wmo.asu.edu/#continental

                               http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records

                               http://en.wikipedia.org/wiki/Extremes_on_Earth

                               http://wmo.asu.edu/

                               http://www.wunderground.com/

                               http://www.shmu.sk/sk/?page=1

                               http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1084

                               sci.webekacko.com/blog.php

 

 

Iné zdroje:

 

1. Bullletin Meteorológia a klimatológia, s mesačnou periodicitou vydáva SHMÚ Bratislava

2. Konček M., Briedoň, V.: Sneh a snehová pokrývka na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964.

3. Matejovič, P.: Zima A.D. 1500-2010, Veda, Bratislava 2011

4. Munzar, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha 1989

5. Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Hydrometeorologický ústav, Praha 1969

6. Šamaj, Valovič: Snehové pomery na Slovensku. In: Zborník prác Slovenského hydrometeorologického ústavu, zv. 14/III, Bratislava 1988.

7.. zborníky prác Slovenského hydrometeorologického ústavu a odborné monografie

8. archívne dokumenty (historické ročenky a pod.)

 

Weszelovszky K. (1891): Éghajlati viszonyok Árvaváralján: 1850–1884-ig
terjedö észlelései alapján. In: Magyar Tudományos Akadémiai
Mathematikai és természettudományi Közlemények - XXIV. zväzok

 

Kolbenheyer K. (1892): Klima von Árvaváralja. Meteorologische
Zeitschrift, s. 231–232.