©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

              

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                           

fotografia          grafika             kresba, maľba           staré pohľadnice         hudba          texty

 

                                                                                          

                                                                        

 

               

                   Priemerná teplota zimy 2012/13 v Hurbanove

                                                   aktuálna informácia

 

                       december 2012       január 2013      február 1.2.-25.2.2013       zima 2012/2013          

priemer                     -0,5 °C               -0,4 °C                    1,8 °C                            0,3 °C             

odchýlka                    -1,1 °C               +1,1 °C                  +1,0 °C                          +0,5 °C 

charakter                normálny             normálny                 normálny                       normálna

 

Priemer z februára je z operatívnych údajov. Variačné rozpätie pre normálnu zimu v intervale od -1,2 °C do +1,4 °C.

 

 

 

  Celková snehová pokrývka v Bratislave, letisku počas zimy 2012/13 (porovnanie zo zimou 1995/96)

 

              

                Jeseň 2012 skončila v Hurbanove ako 5. najteplejšia

                          Rok 2012 bol jedným z najteplejších za 140 rokov        

                                    (aktualizovaná prognóza na zimu)

                                                                                                              18.12.2012

Jeseň (september-november) 2012 skončila na Slovensku ako teplotne silne nadnormálna s teplotnými odchýlkami približne okolo +2 °C od normálu 1961-1990. Relatívne najteplejším mesiacom bol november, najchladnejším október. V Hurbanove skončila jeseň ako 5. najteplejšia od začiatku meteorologických pozorovaní (1871), jej priemerná teplota dosiahla hodnotu  12,1 °C, čo je +2,1 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000 (graf). 

 

                               Tab. 1 Odchýlky teploty vzduchu jesenných mesiacov a jesene

                                na vybraných miestach Slovenska od teplotného normálu 1961-1990

 

stanica IX X XI priemer
Bratislava, letisko 2,3 0,7 2,6 1,9
Piešťany 2,1 0,4 3,3 1,9
Hurbanovo 2,2 0,8 3,0 2,0
Sliač 2,2 0,9 3,2 2,1
Oravská Lesná 1,4 0,2 3,7 1,8
Poprad 1,9 0,9 3,4 2,1
Košice, letisko  2,6 1,0 2,9 2,2

 

Podľa pozorovaní Slovenského hydrometeorologického ústavu boli na viacerých miestach Slovenska, najmä v novembri, prekonané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu, a to aj v stredných a vysokých horských polohách. Výraznejšie ochladenie bolo pozorované len na konci októbra – 29.10.2012 sa miestami aj v nižších polohách prechodne vytvorila snehová pokrývka.

                                 

                                      

                                                          Bratislava, Koliba, 29.10.2012 ráno

 

Podobná situácia s výskytom októbrového sneženia bola pozorovaná v poslednom dvadsaťročí pomerne často. Je rovnako zaujímavé, že snehové vločky sa v októbri vyskytli po najteplejších letách od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. Bolo tomu napríklad v októbri 1994, kedy po veľmi teplom lete snežilo v Bratislava a na Záhorí už 7. októbra. Tento dátum bol najskorším dátumom prvého sneženia v Bratislave.                             

                                     

                                      Denník SME 15.10.1998

                                     oktober1994.pdf (Meteorologické zprávy)

 

Rekord prvého dňa so snehovou pokrývkou bol zaznamenaný aj po mimoriadne horúcom lete 2002/2003, kedy sa už 24.10.2003 vytvorila v Bratislave snehová pokrývka v celkovej výške 5 až 10 cm.

       

                                     

                                                             Poveternostná situácia dňa 24.10.2003                                    

 

V posledných 20 rokoch sa na niektorých miestach v nižších polohách Slovenska vytvorila snehová pokrývka okrem spomenutých rokov aj v októbri 1991, 1992, 1997, 2009 a v tomto roku opäť. Od polovice 20. storočia sa takýto jav vyskytol iba v októbri 1966 a 1972.

Najskorší pozorovaný dátum sneženia v nižších polohách na území Slovenska bol pozorovaný 21. septembra 1931 v Radošovciach (časť Vieska).

Napriek tomu, že najmä v októbri sa vyskytli výdatné zrážky a jeseň skončila zrážkovo slabo nadnormálna, deficit zrážok po dlhotrvajúcom veľmi suchom období a mimoriadne teplom lete stále pretrváva. V Hurbanove spadlo do konca novembra 394 mm zrážok (priemerný ročný normál je 560 mm zrážok.

 

                               Tab.2 Mesačné normály zrážok v % v jednotlivých jesenných  

                               a jeseni v porovnaní s normálom 1961-1990

 

stanica IX X XI priemer
Bratislava, letisko 63,0 215,0 52,0 110,0
Piešťany 90,0 191,0 34,0 105,0
Hurbanovo 63,0 199,0 46,0 102,7
Sliač 62,0 265,0 77,0 134,7
Oravská Lesná 89,0 169,0 74,0 110,7
Poprad 62,0 206,0 83,0 117,0
Košice, letisko  70,0 212,0 74,0 118,7

 

 

 

               Leto 2012 skončilo v Hurbanove ako 2. najteplejšie

                                                                                                                   15.9. 2012

                                                                   

Leto (jún-august) 2012 skončilo na Slovensku ako mimoriadne teplé s odchýlkami od +2,0 do +3,0 °C od normálu 1961-1990. V Hurbanove dosiahlo priemernú teplotu 22,4 °C, čo predstavuje odchýlku +2,8 °C od normálu 1961-1990 a +3,0 °C od dlhodobého priemeru 1901-2000. Leto 2012 skončilo na tejto stanici ako druhé najteplejšie (Graf 1) od začiatku meteorologických pozorovaní (1871). Podobne tomu bolo aj na iných staniciach na Slovensku. Najteplejšie leto sa vyskytlo v roku 2003. Relatívne najteplejším bol august (Tab 1).

V priebehu leta sa vyskytli tri teplé vlny, keď maximálne teploty vzduchu vystupovali v nížinách južného Slovenska na 36 až 38 °C. Mimoriadne teplé počasie bolo spôsobené prílevom teplého, pôvodne tropického vzduchu zo severnej Afriky.

Zrážkovo skončilo leto ako celok na väčšine územia Slovenska ako normálne, najmä vďaka júlovým búrkam. August bol však veľmi suchý, za celý mesiac spadlo v Hurbanovo len 6 mm a v Boľkovciach len 3 mm zrážok. Tu však treba zohľadniť aj vývoj zrážkovej činnosti v uplynulom období. Napríklad v Hurbanove bola tohtoročná jar ako 3. najsuchšia a sucho pokračovalo už od vlaňajšieho septembra. Za 12 mesačné obdobie september 2011 - august 2012 spadlo v Hurbanove len  346 mm zrážok (Graf 2), čo je druhé najsuchšie uvedené obdobie od roku 1871  (najsuchšie bolo v rokoch 1989-1990, kedy spadlo len 292 mm zrážok). V tomto roku však treba zohľadniť aj veľmi teplú jar a leto, ktoré zvýraznili výpar, čo prispelo k vysušovaniu pôdy a ešte viac umocnilo zrážkový deficit.

 

                      Tab.1 Odchýlky teploty vzduchu (dT °C) letných mesiacov a leta 2012

                       na vybraných staniciach Slovenska od teplotného normálu 1961-1990

 

                            stanica VI VII VIII priemer
                            Bratislava, letisko 2,9 2,7 3,3 3,0
                            Piešťany 2,5 2,7 2,3 2,5
                            Hurbanovo 2,7 2,8 2,9 2,8
                            Sliač 2,5 2,9 2,8 2,7
                            Oravská Lesná 2,2 2,9 1,9 2,3
                            Poprad 2,6 2,4 2,2 2,4
                            Košice, letisko 2,5 3,3 3,3 3,0

 

                                       

                             Graf 1 Odchýlky priemernej teploty letného obdobia [dT °C]

                             od dlhodobého priemeru [19,4°C ] v Hurbanove (1901-2012)

                           

 

Texty o lete 2012 v médiách:

http://spravy.pravda.sk/leto-bude-horuce-mozu-sa-ale-vyskytnut-prudke-teplotne-vykyvy-pvg-/sk_domace.asp?c=A120618_123039_sk_domace_p29

http://www.sme.sk/c/6423962/teple-leto-bude-mat-aj-chladnejsie-dni.html

http://www.cas.sk/clanok/226167/ake-bude-tohtorocne-leto-cakajte-poriadne-horucavy.html

http://www.topky.sk/cl/10/1315647/Leto-bude-teplotne-nadpriemerne--tvrdi-klimatolog-Matejovic

http://www.sme.sk/c/6442230/extremne-teplo-nekonci-vyziadalo-si-prvu-obet.html

http://enviroportal.sk/clanok/p-matejovic-leto-bude-teplotne-nadpriemerne

http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120629TBA01374

http://www.aktuality.sk/clanok/209530/leto-bude-nadpriemerne-teple/

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/tropy-utocia-mozeme-tesit-poludnajsie-siesty.html    

http://spravy.pravda.sk/zmena-klimy-sa-zacala-priemyselnou-revoluciou-flj-/sk_domace.asp?c=A120907_141752_sk_domace_p58

 

 

 

 

                  Jar 2012 skončila v Hurbanove ako 3. najteplejšia

                                                                                                                    

                                                                                                                                           13.6.2012

Jar (marec-máj) 2012 skončila na Slovensku ako teplotne nadnormálna s odchýlkami od +1,5 do +2,5 °C od normálu 1961-1990. V Hurbanove dosiahla priemernú teplotu 12,8 °C čo predstavuje kladnú teplotnú odchýlku +2,2 °C od normálu 1961-1990 a +2,5 °C od dlhodobého priemeru (Graf 1). Jar 2012 skončila na tejto stanici ako 3. najteplejšia od začiatku meteorologických pozorovaní  (1871). Relatívne najteplejším mesiacom jari bol marec (Tab 1).

Mimoriadne teplé počasie vyvrcholilo v dňoch 28. apríla - 2. mája 2012, keď sa na niektorých staniciach na juhu Slovenska vyskytlo 4  až 5 tropických dní (maximum 30 °C a viac) za sebou. 30. apríla dosiahla maximálna teplota v Hurbanove 31,1 °C, čím bolo prekonané doterajšie aprílové absolútne maximum 30,0 °C z 24. apríla 1968.

Napriek veľmi teplému počasiu sa vyskytovali aj prudké výkyvy teploty, a to aj v druhej polovici mája. Po vpáde studeného a suchého vzduchu a tiež vysušenej pôde klesli minimálne teploty aj v nížinách pod bod mrazu. Nízke boli najmä prízemné minimálne teploty vo výške 5 cm nad zemským povrchom, keď 18. mája kleslo prízemné minimum v Hurbanove na -6,3 °C. Absolútne májové teplotné minimum vo výške 2 m nad zemským povrchom však nebolo prekonané - kým 3.mája 1962 klesla minimálna teplota v meteorologickej búdke v Hurbanove na -1,8 °C, počas tohto mája to bolo 0,7 °C. 

Jar bola veľmi chudobná na zrážky, nedostatkom vlahy trpeli najmä nížiny južného Slovenska. V Hurbanove spadlo za celé jarné obdobie len 63 mm zrážok (normál je 122 mm) a jar 2012 zároveň skončila ako 3. najsuchšia od začiatku pozorovaní (Graf 2). Veľmi suchý bol na Slovensku aj chladný polrok október 2011 - marec 2012.

 

 

                       Tab.1 Odchýlky teploty vzduchu (dT °C) jarných mesiacov a jari 2012

                        na vybraných miestach Slovenska od teplotného normálu 1961-1990

 

                            stanica III IV V priemer
                            Bratislava, letisko 3,5 1,4 2,2 2,4
                            Piešťany 2,1 1,7 2,1 2,0
                            Hurbanovo 2,4 1,8 2,4 2,2
                            Oravská Lesná 1,1 1,2 1,8 1,4
                            Poprad 2,3 1,8 0,9 1,7
                            Sliač 2,4 1,8 2,6 2,3
                            Košice, letisko 2,7 1,6 1,9 2,1

                         

                                              

 

                            Graf 1 Odchýlky priemernej teploty jarného obdobia [dT °C]

                            od dlhodobého priemeru [10,3°C ] v Hurbanove (1901-2012)

                    

 

 

spracoval: Pavel Matejovič

 

 

             

Zdroje:

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ, Bratislava)

klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm

 

 

 

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Texty s meteorologickou tematikou, ktoré sú zverejnené na tejto stránke, nemajú charakter meteorologických informácií a produktov v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

   

      

       

        Aktuality

  

      

        Dlhodobé prognózy a klimatologické analýzy

        Milan Lapin, Pavel Matejovič, Jozef Pecho

    

        Rok 2012 skončil na Slovensku ako 4. až 5. najteplejší

        za posledných 140 rokov

 

        Po veľmi teplej jeseni pravdepodobne teplotne

        normálna zima

 

        Po mimoriadne teplom lete bude pravdepodobne

        aj jeseň teplotne nadpriemerná

 

        Leto bude ako celok teplé, môžu sa však vyskytnúť

        aj prudké teplotné výkyvy

 

        Klimatická zmena sa bude prejavovať aj výraznými

        teplotnými výkyvmi 

 

        Zima 2011/2012 skončila ako teplotne normálna

             

          

           

       Články

 

       Jozef Pecho, Alexander Ač

 

       Extrémne klimatické anomálie ako priamy dôsledok

       globálneho otepľovania

 

       Desaťročie extrémov

      

     

       Jozef Pecho      

       http://climatemap.blogspot.cz/

           

      "500 days of Summer"

       Búrky prichádzajú na jar skôr

       Bizarné svety s extrémnym počasím

       Venušin syndróm

       Rok 2012 z pohľadu klimatológie

       Rok 2012 – najteplejší „La Niña“ rok v histórii  

       Posledné veľké otepľovanie

       Atmosférické oscilácie a globálna klíma (Part I)  

       Zimné cyklóny a klimatická zmena  

       „Klimatický“ osud Európy leží v Arktíde 

       Expres zvaný Eocén!

  

       Zmena klímy: Globálny problém s lokálnymi dopadmi

      

      

       Pavel Matejovič

  

       Analýza počasia v rokoch 2012 a 2013

    

       Počasie v roku 2010 a 2012:

                              

       Zima 2011/2012

       Zima 2010/2011

       Jar 2011

       Leto 2011

       Jeseň 2011

 

      Rok 2010

      Jeseň 2010

      Leto 2010

      

 

 

        Privátna energia

      (výber z článkov) 

      

       Márius Kopcsay:  

 

       Čaká nás najväčšia zima v decembri?

       Aj jeseň bola nadpriemerne teplá

       Leto 2012: druhé najteplejšie!

       Leto 2012: Zaradí sa medzi rekordné (aktualizované)

       Leto nastúpilo s horúčavami. Aké bude?     

       Čo prinesie Medard? Sucho alebo povodne?      

       Zmrznutí svätí prídu tento rok presne

       Z kožuchov rovno do plaviek

       Normálna zima v dvoch dejstvách

       Zopakujú sa uhoľné prázdniny alebo kalamita?

      

     

       Václav Cílek:

       Obnoviteľné zdroje vytvárajú ostrovy stability

              

 

        

      Projekty

 

       Kauza povodne      

       Materiály ku kauze zneužívania verejných

         finančných prostriedkov v programe revitalizácie

         krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR  

    

       Archív

       Projekt: Počasie so SME      

 

 

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       Historické rekordy klimatologických charakteristík

       extrémne hodnoty vo svete a na Slovensku

      Veterné pomery na Slovensku                 

       

       

       

        Texty o zimách         

                 

        Zima 2008/2009

        Zima 2009/2010

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

        Apríl v zime

        o mimoriadne teplej zime 1997/98   

        Zima bude, aj keď bude teplejšie

        Sneh na Vianoce               

           

      

      

       

        Čo sme písali o klimatickej zmene

       pred 10 rokmi:

       

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

        Predpovede počasia sa stali obeťou najrozličnejších

        komerčných aktivít

        (SME, 12.2.2000)

 

      

       

       

        Klimatologický a meteorologický archív

        (údaje od roku 1659)  

              

        Európska klimatická databáza      

        ECMWF data server  

        CISL Research data archive           

        Wetterzentrale

        HadCET Data

        Hisklid

        Karlsruhe

        Mundomanz

        Ogimet

        ZAMG

        NOAA

        NASA

        Paleoklimatológia

        Typizácia poveternostných situácií

      

        Prízemné synoptické mapy

        Detektor bleskov

        Manuál na rozkódovanie správy SYNOP      

 

      

       

 

        Prognostické modely

 

        Wetteronline

        WeatherOnline 

        Wetterzentrale  

        Pravdepodobnostný model

           Meteogram pre strednú Európu

        Unisys

        NOGAPS

        CHMI

       

 

        Dlhodobé prognózy počasia

        http://wxmaps.org/pix/temp4.html

        http://www.cpc.ncep.noaa.gov   

    

            

       

        

      

 

       Reportáže z kultúrnych podujatí

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

    

             

 

       Filozofia

 

       Svet za mapami

       Pavel Matejovič

       publikované: Dominofórum 35/1999

 

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       Pavel Matejovič

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

       Písmo umŕtvuje, vyrieknuté slovo oslobodzuje

       rozhovor s Jánom Starkbauerom

       publikované: Slovo, december 51-52/2005

    

       Sexogonické mýty a iniciačné obrady

       kapitola z knihy J. Starkbauera "Věčné tabu"      

 

       Posledné dejstvo stretu civilizácií

       Branislav Malík      

       úryvok z pripravovanej knihy

       Futurológia bez budúcnosti 

 

     

 

     

       

 

            

            

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Stránka www.nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov

            editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a

            použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Pri zverejňovaní obsiahlejších materiálov požadujeme aj súhlas vydavateľa, resp. toho, kto vlastní autorské práva. Digitalizované archívne materiály sú

            súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp.

            chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com. Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky

            ďakuje. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.