Cirkulačné procesy na severnej hemisfére počas zimy 2009/2010

                                       Tohtoročná zima na Slovensku skončila ako teplotne normálna  

 

Príloha k článku Pravda 6.3.2010

Zima 2009/2010 bola na severnej pologuli v znamení výrazne negatívnej fázy severoatlantickej (NAO) a arktickej oscilácie (AO), pričom nad Atlantickým oceánom absentovali hlboké tlakové níže. Bolo to v protiklade s celkovým trendom - od roku 1970 pri oboch osciláciách  prevládali pozitívne fázy (obr.1). Svoje maximum dosahovali v druhej polovici osemdesiatych a prvej polovici deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.

Arktická oscilácia úzko súvisí so severoatlantickou osciláciou, pričom sa vedú diskusie, ktorý z uvedených cirkulačných typov či vzorov (paternov) vhodnejšie reprezentuje dynamiku atmosférických procesov na severnej pologuli. Arktická oscilácia je prepojená prostredníctvom "diaľkových väzieb" (teleconnection) s  El Nińom v južnom Pacifiku. Pri negatívnej fáze arktickej oscilácie polárny vortex (vír) rotuje pomalšie, je slabšie narušený, čo umožňuje, aby sa studený vzduch dostával do nižších zemepisných šírok. Do Európy  chladný  vzduch preniká predovšetkým z východnej a severnej Európy (Rusko a Škandinávia), pričom v oblasti Stredomoria sa tvoria tlakové níže a preto je tu viac atmosférických zrážok. Chladnejšie počasie prevláda aj v centrálnej časti USA,  Rusku, Číne a Japonsku, teplejšie v oblasti Baffinovho mora, Grónska a celkovo v Arktíde.

Pri pozitívnej fáze arktickej oscilácie sú pomery opačné - polárny vortex rotuje rýchlejšie, čo vytvára akúsi hrádzu, ktorá bráni  studenému vzduchu prenikať smerom na juh. Nad polárnymi oblasťami sa vtedy nachádza nižší tlak, viac zrážok je na Aljaške, v Škótsku a Škandinávii, menej v Stredomorí.  Teplejšie je za takýchto podmienok v Európe, Rusku , chladnejšie  v oblasti  Newfoundlandu a Grónsku (obr 2).

 

                   

                                                                          obr. 2

 

In: http://nsidc.org/arcticmet/patterns/arctic_oscillation.html

     http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index.html

    

 

Negatívnu fázu arktickej oscilácie počas tohtoročnej zimy ilustrujú aj mapy. Na prvej (obr. 3)  vidíme odchýlky priemerného rozloženia tlaku vzduchu v hladine 500 hPa (vo výške asi 5 km). Najväčšie záporné odchýlky sa nachádzajú v páse medzi severovýchodným pobrežím USA a západnou Európou približne pozdĺž 45° zemepisnej šírky, kladné  nad juhozápadným Grónskom a Baffinovým zálivom. Teplotné odchýlky v prízemnej vrstve kopírujú tlakové pole: relatívne najteplejšie bolo  v priestore medzi Grónskom a kanadským archipelágom, najväčšie záporné odchýlky sa nachádzali nad centrálnym Ruskom (obr. 4). 

 

    

                                  obr. 3                                                                             obr. 4

Na porovnanie uvádzame aj odchýlky rozloženia tlaku vzduchu (500 hPa) počas veľmi studenej zimy 1962/63 (obr. 5), kedy antarktická a arktická oscilácia bola vo výrazne negatívnej fáze (obr.1), podobne, ako tomu bolo v priebehu tohtoročnej zimy. No zima v strednej a západnej Európe bola vtedy podstatne chladnejšia (obr. 6).

     

                                obr. 5                                                                             obr. 6

Negatívne fázy severoatlantickej a arktickej oscilácie sa počas tohtoročnej zimy  prejavili  aj na Slovensku, ale len v januári a viac-menej iba  na juhozápade, kde sa vytvorila snehová pokrývka v dôsledku intenzívnejšej stredomorskej cyklonality.   Priemerná teplota januára bola v Hurbanove -2,1 °C (normál 1961-1990 je na tejto stanici -1,5 °C). Posledný chladnejší  január sa v Hurbanove vyskytol v roku 2006, vtedy mal priemernú teplotu -2,8 °C. Na východe Slovenska skončil január prevažne s kladnou teplotnou odchýlkou do +1,5 °C.  V Košiciach má januárový normál 1961-1990 hodnotu -3,5 °C, január 2010 mal priemernú teplotu -2,6 °C. Bližšie informácie o teplotách a snehovej pokrývke počas zimy 2009/2010 na Slovensku možno nájsť v článku  Zima bola výnimočne normálna.

Graf zobrazuje odchýlku priemernej teploty zimy 2009/2010 (december-február) v porovnaní s  dlhodobým priemerom zím v Hurbanove (1871-2009)              

Zdroje:  NOAA, Slovenský hydrometeorologický ústav BratislavaBulletin Meteorológia a klimatológia,  http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.html