©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

              

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia          grafika             kresba, maľba           staré pohľadnice         hudba          texty

 

                                                                                          

                                                                        

 

 

                   

                    Zima 2011/2012 skončila ako teplotne normálna   

 

 

                                                                                              

                                                                                                                    aktualizované: 19.3.2012

                                   

Dňom 20. marca sa astronomická zima skončila a začala astronomická jar. Meteorologická zima však už skončila o tri týždne skôr, bolo to presne 29. februára, pričom trvala od 1. decembra. Rozdiel medzi časovým trvaním meteorologickej a astronomickej zimy je spôsobený prevládajúcim charakterom počasia - zimy u nás zvyknú vrcholiť v mesiacoch december až február. Je to spôsobené najmä prevládajúcimi cirkulačnými procesmi, ktoré sú pre najchladnejšie obdobie roka charakteristické. 

Ak však porovnáme priemernú teplotu tohtoročnej astronomickej a meteorologickej zimy, nájdeme medzi nimi len minimálny rozdiel. Kým priemerná teplota astronomickej zimy bola v Hurbanove asi +1,3 °C, priemerná teplota meteorologickej zimy dosiahla hodnotu +0,6 °C. Obe zimy tak skončili na tejto meteorologickej stanici ako teplotne normálne s kladnou teplotnou odchýlkou od normálu 1961-1990. Pri astronomickej zime bola kladná odchýlka asi +0,5 °C nad normálom, pri meteorologickej bola odchýlka +0,7 °C.

 

Zima 2011/2012 (december až február) sa vyznačovala dvoma veľmi rozdielnymi teplotnými periódami. Kým mesiace december a január skončili na väčšine územia Slovenska ako teplotne nadnormálne, február bol  studený na severe a východe Slovenska až veľmi studený. Z celkového trvania zimného obdobia bolo asi 80% všetkých dní zimy teplotne blízke dlhodobému priemeru, resp. niektoré boli až výrazne nad dlhodobým priemerom, a len asi iba 20% dní bolo studených až mimoriadne studených.

 

Veľkú pozornosť pozornosť médií a širokej verejnosti na seba upútalo výrazné ochladenie vo februári. Bolo spôsobené prílevom veľmi studeného, pôvodom kontinentálneho arktického vzduchu, ktorý prenikol zo západnej Sibíri do karpatskej oblasti po južnej strane veľmi mohutnej tlakovej výše so stredom nad severným Ruskom.

Ochladenie bolo veľmi výrazné, čo dobre ilustruje aj priemerná teplota dvoch období: mesiacov december až január a prvej polovice februára. Prejavilo sa to najmä v mrazových dolinách na severe Slovenska. Obdobie 1.2.-15.2.2012 tu bolo v porovnaní s predchádzajúcou časťou zimy asi o 13 °C chladnejšie:

 

                               december-január      1.2.-15.2.2012

Čadca                             -1,0 °C                  -14,7 °C 

Oravská Lesná                 -2,7 °C                  -15,3 °C                

Poprad                            -2,4 °C                  -15,6 °C

 

Dňa 3. februára 2012 poklesla v mrazových dolinách na severe Slovenska teplota vzduchu pod -30 °C v týchto lokalitách:

Oravská Lesná -30,2 °C

Liesek -30,6 °C

Plaveč nad Popradom -31,2 °C

Oravské Veselé -31,5 °C

Podolínec -32,0 °C

Rabča -32,1 °C

Červený Kláštor -33,3 °C

V Červenom Kláštore klesla minimálna teplota vzduchu pod -30 °C aj 2.2. (-31,8 °C) a 11.2. (-30,0 °C).

Naposledy sa takéto nízke teploty na území Slovenska vyskytli  v decembri 1996 (28.12. namerali v Červenom Kláštore -34,0 °C).

V Hurbanove dosiahla 11.2. minimálna teplota -17,5 °C, čo bola najnižšia teplota od decembra 2001 (15.12. tu namerali -18,0 °C).

Arktické dni (deň s maximálnou teplotou -10,0 °C a menej) sa však v nížinách juhozápadného Slovenska vo februári 2012 nevyskytli. Naposledy sa arktický deň v tejto časti Slovenska vyskytol 13.1.1987.

Dňa 6.2. dosiahla priemerná denná teplota v Hurbanove -11,3 °C. V minulosti sa tu však  vyskytli aj oveľa chladnejšie dni, napríklad 8.1.1985 tu dosiahla priemerná denná teplota hodnotu -19,6 °C. Najchladnejší deň sa tu vyskytol 23.1.1942, keď tu dosiahla priemerná denná teplota -25,5 °C.

Aj v Oravskej Lesnej nedosiahli počas februára 2012 priemerné denné teploty rekordné hodnoty. Dňa 2.2. tu dosiahla priemerná denná teplota hodnotu -21,6 °C.  Najchladnejšími dňami v Oravskej Lesnej od začiatku pozorovaní (1951) boli dni 26.1. a 27.1.1954, keď tu priemerná denná teplota dosiahla hodnotu -27,4 °C.      

V Hurbanove dosiahla priemerná mesačná teplota vo februári -2,7 °C, čo je -3,6 °C od normálu. Záporné teplotné odchýlky boli na celom území Slovenska:

 

                                    február 2012             normál (1961-1990)        odchýlka

Bratislava, letisko              -1,9 °C                          0,9 °C                     -2,8 °C

Sliač                                -4,9 °C                         -1,1 °C                     -3,8 °C

Oravská Lesná                  -9,0 °C                         -4,2 °C                     -4,8 °C

Košice, letisko                   -4,7 °C                         -0,9 °C                     -3,8 °C

 

V Hurbanove bol február 2012 najchladnejším februárom od roku 1996 (-2,9 °C), v Oravskej Lesnej od roku 1986 (-10,4 °C).

 

Zrážkovo bol február prevažne normálny, len na severe a severozápade bol nadnormálny. Celkový mesačný úhrn zrážok dosiahol na juhozápade 20 až 40 mm, v horských oblastiach 60 až 80 mm, na severozápade a severe 80 až 120 mm. Úhrn zrážok dosiahol za zimu 2011/2012 na Slovensku v priemere 187 mm, čo je asi 133% dlhodobého priemeru. Na juhu Slovenska však boli úhrny zrážok nižšie ako dlhodobý priemer, v Hurbanove iba 83% a v Košiciach iba 82% dlhodobého priemeru.

 

Ešte väčšie rozdiely sa prejavili pri snehovej pokrývke. V polovici februára sa obnovilo severozápadné prúdenie - 15. februára postupovala z južnej Škandinávie smerom do strednej Európy tlaková níž spojená s frontálnym systémom. Jej prechod bol sprevádzaný intenzívnym snežením najmä v severnej polovici Slovenska. Celková výška snehovej pokrývky dosiahla v polovici februára na severozápade Slovenska asi 100 až 140 cm. Naopak na juhu Slovenska a v nížinách bola zima 2011/2012 miestami takmer bez snehu, snehová pokrývka sa tam väčšinou vyskytla iba od niekoľkých dní do 3 týždňov. Na severozápade Slovenska a na horách bola ale snehová pokrývka miestami takmer celú zimu. 

 

Zima ako celok skončila teplotne normálna. Na väčšine územia Slovenska bola odchýlka kladná, slabo záporná bola hlavne v mrazových dolinách a na severovýchode krajiny. Väčšia  záporná odchýlka bola v Nízkych a Vysokých Tatrách. Bolo to spôsobené najmä severozápadným prúdením v januári. Na juhozápade bola v nížinách  odchýlka asi v intervale +0,5 až +1 °C, v nížinách východného Slovenska a v horských oblastiach západného a stredného Slovenska 0,0 až +0,5 °C, na krajnom severe a severovýchode a vo vyšších polohách  -1,0 až -0,5 °C, v tatranskej oblasti -1,5 až -1,0 °C. 

V Hurbanove dosiahla priemerná teplota zimy 2011/2012 hodnotu 0,6 °C, čo je +0,7 °C nad normálom 1961-1990 a +1,1 °C nad dlhodobým priemerom. V tabuľke sú uvedené odchýlky na vybraných staniciach na území Slovenska:

 

                                 zima 2011/2012             normál (1961-1990)       odchýlka

Bratislava, letisko               1,1 °C                          0,0 °C                      +1,1 °C

Sliač                                -2,3 °C                         -2,3 °C                       0,0 °C

Oravská Lesná                  -4,8 °C                         -4,5 °C                      -0,3 °C

Košice, letisko                   -1,4 °C                         -2,0 °C                     +0,6 °C

 

Obrázkové prílohy:

Odchýlky priemernej teploty zím (dT °C) od dlhodobého priemeru 1871-2012 v Hurbanove

Mapa priemernej teploty vzduchu v °C na Slovensku počas zimy 2011/2012

Mapa odchýlok priemernej teploty vzduchu v °C od normálu na Slovensku počas zimy 2011/2012

Mapa úhrnu atmosférických zrážok (mm) počas zimy 2011/2012

 

Aktuálne články a rozhovory o tohtoročnej zime a zimách v minulosti:

J. Pecho: Máme tu sibírsku zimu

Tuhé zimy už nečakajte (rozhovor s P. Matejovičom)

 

 

Autori:

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Mgr. Pavel Matejovič, PhD.

Mgr. Jozef Pecho

 

Autori pôsobia ako klimatológovia a meteorológovia  vo viacerých vedeckých a pedagogických inštitúciách doma a v zahraničí.

 

Zdroje:

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ, Bratislava)

klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

zborníky prác SHMÚ, klimatické databázy národných meteorologických služieb, ECMWF, NOAA

Matejovič, P.: Zima A.D. 1500-2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2011.

http://www.shmu.sk/sk/?page=1

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/THurbanovo.htm

 

 

 

Počasie v roku 2010 a 2011:

                              

Zima 2010/2011

Jar 2011

Leto 2011

Jeseň 2011

 

Rok 2010

Jeseň 2010

Spomienka na leto 2010

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Texty s meteorologickou tematikou, ktoré sú zverejnené na tejto stránke, nemajú charakter meteorologických informácií a produktov v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

               

 

       Aktuality

  

       Desaťročie extrémov 

       Jozef Pecho, Alexander Ač    

       Expres zvaný Eocén!      

       Jozef Pecho

 

       

      Projekty

 

       Kauza povodne      

       Materiály ku kauze zneužívania verejných

         finančných prostriedkov v programe revitalizácie

         krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR  

    

       Archív

       Projekt: Počasie so SME      

 

   

     

       Privátna energia

      (výber z článkov) 

      

       Márius Kopcsay:  

       Leto nastúpilo s horúčavami. Aké bude?     

       Čo prinesie Medard? Sucho alebo povodne?      

       Zmrznutí svätí prídu tento rok presne

       Z kožuchov rovno do plaviek

       Normálna zima v dvoch dejstvách

       Zopakujú sa uhoľné prázdniny alebo kalamita?

      

       Václav Cílek:

       Obnoviteľné zdroje vytvárajú ostrovy stability

              

 

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       Historické rekordy klimatologických charakteristík

       extrémne hodnoty vo svete a na Slovensku

      Veterné pomery na Slovensku                 

       

       

       

        Texty o zimách         

                 

        Zima 2008/2009

        Zima 2009/2010

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

        Apríl v zime

        o mimoriadne teplej zime 1997/98   

        Zima bude, aj keď bude teplejšie

        Sneh na Vianoce               

           

      

      

         Čo sme písali o klimatickej zmene

       pred 10 rokmi:

       

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

        Predpovede počasia sa stali obeťou najrozličnejších

        komerčných aktivít

        (SME, 12.2.2000)

 

      

       

        Klimatologický a meteorologický archív

        (údaje od roku 1659)  

              

        Európska klimatická databáza      

        ECMWF data server  

        CISL Research data archive           

        Wetterzentrale

        HadCET Data

        Hisklid

        Karlsruhe

        Mundomanz

        Ogimet

        ZAMG

        NOAA

        Paleoklimatológia

        Typizácia poveternostných situácií

      

        Prízemné synoptické mapy

        Detektor bleskov

        Manuál na rozkódovanie správy SYNOP      

 

      

        Prognostické modely

 

        Wetteronline

        WeatherOnline 

        Wetterzentrale  

        Pravdepodobnostný model

           Meteogram pre strednú Európu

        Unisys

        NOGAPS

        CHMI

       

 

        Dlhodobé prognózy počasia

        http://wxmaps.org/pix/temp4.html

        http://www.cpc.ncep.noaa.gov   

    

            

       

        

       Reportáže z kultúrnych podujatí

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

    

             

 

       Filozofia

 

       Svet za mapami

       Pavel Matejovič

       publikované: Dominofórum 35/1999

 

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       Pavel Matejovič

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

       Písmo umŕtvuje, vyrieknuté slovo oslobodzuje

       rozhovor s Jánom Starkbauerom

       publikované: Slovo, december 51-52/2005

    

       Sexogonické mýty a iniciačné obrady

       kapitola z knihy J. Starkbauera "Věčné tabu"      

 

       Posledné dejstvo stretu civilizácií

       Branislav Malík      

       úryvok z pripravovanej knihy

       Futurológia bez budúcnosti 

 

     

        

            Stránka www.nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov

            editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a

            použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Pri zverejňovaní obsiahlejších materiálov požadujeme aj súhlas vydavateľa, resp. toho, kto vlastní autorské práva. Digitalizované archívne materiály sú

            súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp.

            chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com. Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky

            ďakuje. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.