posledná  aktualizácia:  6. marca 2009

Prezentované texty majú charakter osobných poznámok (sú príspevkom do diskusie), nie sú alternatívou ani konkurenciou k autorizovaným meteorologickým informáciám, ktoré vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Nie sú komerčne využívané, pri odkazoch a citáciách je uvedený zdroj informácie. Odborné a detailnejšie analýzy môžete nájsť na stránke www.shmu.sk a iných národných meteorologických inštitúcií. Odporúčame aj stránku http://www.dmc.fmph.uniba.sk/

            

     nun.sk

 

foto: Márius Kopcsay

Tohtoročná zima bola v Malých Karpatoch  bohatá na sneh. V tretej februárovej dekáde tu snehová pokrývka dosahovala výšku okolo 90 cm (Modra, Piesok), čo bolo viac ako na Štrbskom Plese a Orave. Podobne tomu bolo aj vo februári 1996, kedy tu bolo až okolo 1 metra snehu. V takejto hrúbke sa tu potom udržala až do polovice marca.

11. február 1929

Zima 2008/2009 skončila ako teplotne normálna, na východe Slovenska bola teplá 

Tohtoročná zima (december-február) začala najskôr teplým decembrom, ktorý mal na juhozápadnom Slovensku priemernú mesačnú teplotu 2 až 3 °C a skončil tak ako teplotne nadnormálny. Výraznejšia zmena v počasí nastala po Vianociach, kedy po južnej strane tlakovej výše so stredom nad Škandináviou začal prúdiť od východu studený a suchý vzduch  Aj keď sa na konci decembra podľa prognostických modelov zdalo, že tohtoročná zima  napraví zlú reputáciu tých predchádzajúcich, nestalo sa tak. Hoci nebola až tak teplá ako dve predchádzajúce, nemožno ju ani v náznaku označiť za studenú.

Hoci prvá polovica januára bola studená (na juhozápadného Slovenska mala priemernú teplotu  -5 až  -7 °C), v tretej dekáde sa výrazne oteplilo, pričom 20. januára vystúpila maximálna teplota v Hurbanove až na 12 °C. Do 20. januára dosahovala v nížinách snehová pokrývka celkovú výšku 2 až 5 cm, na horách 20 až 40 cm. Minimálne teploty dosiahli na Slovensku v januári  v nížinách   -15 °C až -18° C,  v kotlinách   -20 °C  až  -25 °C, čo nemožno považovať za rekordné hodnoty. Chladný ráz  počasia malo v prvej polovici januára na svedomí pretrvávajúce inverzné počasie, ktoré nastalo po vpáde studeného vzduchu od severu. Ten do karpatskej oblasti prenikol v prvých januárových dňoch a tlakové výše ho akoby "zakonzervovali" (priemerné denné teploty dosahovali v nížinách hodnoty okolo -5 °C). Január ako celok skončil v Hurbanove s priemernou teplotou -1,4 °C ako teplotne normálny (posledný chladnejší január bol v roku 2006 s priemernou teplotou -2,8 °C)..

Prevládajúce prúdenie v januári však bolo najmä v západnej a severnej Európe  zonálne  V polovici mesiaca sa v oblasti severného Atlantiku - v priestore medzi Grónskom a pobrežím západnej Európy - vytvárali mimoriadne hlboké tlakové níže. Po prednej strane tohto rozsiahleho komplexu nízkeho tlaku vzduchu prúdil od juhozápadu teplý a vlhký morský vzduch. Prudký tlakový gradient bol zároveň aj príčinou výdatných zrážok a silného vetra v juhozápadnej Európe. Podobný scenár sme mohli pozorovať aj v predchádzajúcich zimách. 

V Malých Karpatoch bolo takmer meter snehu

Vo februári boli rozhodujúcimi tlakovými útvarmi oblasť nízkeho tlaku vzduchu v Stredomorí a brázda nízkeho tlaku, ktorá k nám zasahovala od severozápadu (obr. 1). Prúdenie bolo prevažne severozápadné, pričom od západu sa prechodne rozširoval výbežok tlakovej výše. V dňoch 16.2.-17.2. prechádzala od severozápadu cez strednú Európu plytká tlaková níž. Zrážkové pásmo s ňou spojené prinieslo do karpatskej oblasti výdatné sneženie, pričom v nížinách juhozápadného Slovenska napadlo 10 až 20 cm snehu, v oblasti Malých Karpát až do 30 cm. Teploty vzduchu sa udržiavali okolo bodu mrazu, ochladilo sa až po presune tlakovej níže nad Balkán. Zároveň sa od severu rozšíril výbežok tlakovej výše. Medzi ňou a tlakovou nížou začal prúdiť od severu studený vzduch. Advekcia studeného vzduchu bola 18.2. sprevádzaná silným vetrom, čo v kombinácii s čerstvou snehovou pokrývkou vytváralo podmienky na tvorbu snehových jazykov a závejov.

Druhá vlna sneženia zasiahla západné Slovensko v dňoch 23.2.-24.2., kedy sa z Baltického mora presúvala smerom na juh tlaková níž spojená s frontálnym systémom. Zrážky boli miestami prechodne aj v tekutom stave. Február bol bohatý na snehovú pokrývku najmä na západnom Slovensku, špeciálne v oblasti Bratislavy a Malých Karpát. Dňa 24.2. dosiahla celková výška snehovej pokrývky na juhozápadnom Slovensku 20 až 30 cm, na podhorí Malých Karpát  až do 50 cm. Na bratislavskej Kolibe namerali až 43 cm snehovú pokrývku, čo bola najvyššia snehová pokrývka od roku 1987 (24.1.1987 to bolo až 71 cm). V Bratislave na letisku bolo viac snehu vo februári 2006. No na východnom Slovensku bola vo februári prevažne len nesúvislá snehová pokrývka. Aj preto tam bolo teplejšie. Čo sa týka snehovej pokrývky nemôžeme - okrem Malých Karpát a Bratislavy - hovoriť o výnimočnosti tejto zimy. Dokazuje to aj tabuľka maximálnych výšok snehovej pokrývky vo februári na vybraných meteorologických staniciach (podľa podkladov SHMÚ). 

Modra, Piesok 27.2. 90 cm
Oravská Lesná 16.2. 75 cm
Štrbské Pleso 28.2. 55 cm
Bratislava, Koliba 24.2. 43 cm
Bratislava, letisko 23.2. 20 cm
Hurbanovo 23.2. 16 cm

 

 tohtoročný február v Pezinku

Z hľadiska veľkopriestorovej cirkulácie atmosféry má rozhodujúci vplyv na počasie v karpatskej oblasti poloha a mohutnosť azorskej anticyklóny.Na základe prvej mapky je vidieť, že aj počas tohtoročnej zimy mal tento tlakový útvar spolu s islandskou kvázistacionárnou cyklónou zreteľný vplyv na počasie v Európe (najmä severnej a západnej). V oblasti Stredomoria  je zároveň dobre identifikovateľná aj barická depresia. Tá absentuje na druhom obrázku (zima 2006/2007), o to je však viac vyjadrená práve azorská anticyklóna, ktorá je veľmi mohutná a posunutá na severovýchod. Zima 2006/2007 bola aj preto najteplejšia najmenej za posledných 150 rokov. Na poslednom obrázku vidíme  rozloženie tlakových útvarov počas tuhej zimy 1962/1963. Vtedy azorská anticyklóna bola len slabo vyvinutá a bola posunutá naopak smerom na juhozápad. O čo je však menej vyjadrená azorská anticyklóna, o to je viac mohutnejší vysoký tlak nad Grónskom. V poslednom dvadsaťročí pozorujeme všeobecný vzostup tlaku vzduchu v oblasti Azor a južnej časti Európy, v oblasti severného Atlantiku a Grónska naopak tlak klesá. Zvýrazňuje sa tak tlakový gradient, v dôsledku čoho je prúdenie medzi oceánom a pevninou intenzívnejšie.  Tieto procesy podrobnejšie opisujeme v texte Teplotné a cirkulačné zmeny počas zimného obdobia
Obr.3   Zima 2006/2007

Február skončil ako teplotne normálny s kladnou teplotnou odchýlkou (asi +0,5 °C). Aj keď druhá polovica februára bola chladnejšia, nedokázala teplotne vykompenzovať  prvú dekádu, ktorá na juhozápadnom Slovensku skončila s priemernou teplotou 3 až 4 °C ako veľmi teplá. Navyše ochladenie nebolo tak výrazné, ako sa pôvodne očakávalo. Počasie malo v druhej polovici februára  zimný charakter, pričom priemerná teplota v nížinách juhozápadného Slovenska sa pohybovala v intervale od 0 °C do -5 °C.  V tretej dekáde februára (najmä 21.2. ráno) sa v horských dolinách severného Slovenska vyskytli miestami silné mrazy (-15 až -20 °C). Lokálne sa silný mráz (-10 °C až -15 °C) vyskytol aj v nížinách.  Teplotné rekordy však neboli prekonané.

Zima 2008/2009 skončila na väčšine územia Slovenska  ako teplotne nadpriemerná s kladnými teplotnými odchýlkami okolo +1 °C, teda  ešte v rámci normálu (kladná odchýlka nebola  taká vysoká ako počas dvoch predchádzajúcich zím.) Ako celok mala  na juhozápade priemernú teplotu okolo 1 °C.   Na východnom Slovensku - aj vďaka absentujúcej súvislej snehovej pokrývke - bola tohtoročná zima teplá s odchýlkou okolo +2 °C. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  (podľa R. Schneidera)

Teploty pod -30 °C sa 11. februára 1929 vyskytli aj v najteplejších oblastiach republiky - v nížinách juhozápadného Slovenska..

 

 

 

 

 

Pocitové vnímanie tohtoročnej zimy

Aj vďaka snehovej pokrývke, ktorá vo februári dosahoval značnú hrúbku najmä vo vyššie položených oblastiach Bratislavy (Rača, Vinohrady, Koliba, Dúbravka, Kramáre, Dlhé diely), bola časťou verejnosti tohtoročná zima vnímaná ako studená (takéto titulky sa objavili v niektorých médiách). Tento pocit umocnili aj dve predchádzajúce zimy, ktoré boli teplé, pričom zima 2006/2007 bola vôbec najteplejšia najmenej za posledných 150 rokov. Na zimu 2005/2006, ktorá mala skutočnú zápornú odchýlku, si už spomína len málokto. Naopak, tohtoročný február mal dokonca aj v Bratislave kladnú odchýlku od normálu (+0,2 °C). Na porovnanie prinášame dva grafy (Hurbanovo a Oravská Lesná), ktoré názorne ukazujú odlišný teplotný priebeh poslednej veľmi studenej zimy 1984/1985, zimy 2005/2006, ktorá bola miestami studená (Oravská Lesná) a tohtoročnej zimy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odlišný priebeh zím má podstatný vplyv veľkopriestorová cirkulácia atmosféry, čo názorne ukazujú aj priložené mapky s komentárom (obr. 2,3,4).

 

11. február 1929

Tuhé zimy tak stále zostávajú minulosťou. Práve vo februári uplynulo 80 rokov od najsilnejších mrazov v strednej Európe od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území.. Prinášame prehľad (tabuľka a mapa) mimoriadne silných mrazov, ktoré vtedy panovali v bývalom Československu. Mapka je od R. Schneidera (obr. 5), prvého riaditeľa Státního meteorologického ústavu, ktorý bol založený v roku 1921. Schneider o tuhej zime 1928/29 publikoval článok v časopise Vesmír.

Posledná  veľmi studená zima sa Slovensku vyskytla v roku 1985. Aj vtedy na juhozápadnom  Slovensku poklesla minimálna teplota na  -30 °C ( 7. januára 1985  namerali v Kuchyni -30.3 °C) . Takéto nízke teploty sa v nížinách vyskytli aj v januári 1987; 13. januára 1987 poklesla minimálna teplota  v Mochovciach na   -30.8 °C. Aj v Piešťanoch sa  v tento deň minimálna teplota priblížila k  - 30 °C ( -29.8 °C).

K studenej zime priblížila aj zima 2002/2003.  Zaujímavosťou bolo, že v jej priebehu na území Slovenska dva krát po sebe poklesla minimálna teplota vzduchu na –30 °C až -32 °C (Spišské Vlachy, 25.12. a 12.1). Bolo to naposledy, čo teplota vzduchu na našom území klesla tak nízko.

 

Detailnejšie informácie o zime 1928/29 možno nájsť v texte Teplotné a cirkulačné zmeny počas zimného obdobia, resp. jeho skrátenú verziu  Ako sa meni charakter zimy

 

 

 

Na základe podkladov SHMÚ, NOAA - Earth System Research Laboratory a citovanej odbornej literatúry spracoval Pavel Matejovič.

 

"To zima pracuje jinak; a dělá to podle všech klasických předpisů a čarování. Člověk se ráno probudí a jde se podívat z okna; a najedenou to, co  včera bylo černou a tvrdou zemí, je ohromně bílé a kypré sněhem; jedním rázem se přemění z gruntu celý svět, má jinou modelaci, jiné ticho a jinou strukturu, - kdyby mne někdo ve vánočním spánku přenesl třeba na Velikonoční ostrovy, nebyla by to taková nesmírná změna, jako když napadne čerstvý sníh."                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K. Čapek: Kalendář, Fr. Borový, 1947    

V niektorých prehliadačoch sa rámčeky pri obrázkoch nemusia zobrazovať korektne.

 

      fotografia

 

      grafika

 

      kresba, maľba

     

      staré pohľadnice

 

      hudba

 

      texty

 

 

Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná z vlastných prostriedkov. Všetky diela sú zverejnené so súhlasom autorov. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

Na prezentované diela sa vzťahuje autorský zákon.

 

Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, uvádzame použité odkazy a literatúru.

 

 

"To zima pracuje jinak; a dělá to podle všech klasických předpisů a čarování. Člověk se ráno probudí a jde se podívat z okna; a najedenou to, co  včera bylo černou a tvrdou zemí, je ohromně bílé a kypré sněhem; jedním rázem se přemění z gruntu celý svět, má jinou modelaci, jiné ticho a jinou strukturu, - kdyby mne někdo ve vánočním spánku přenesl třeba na Velikonoční ostrovy, nebyla by to taková nesmírná změna, jako když napadne čerstvý sníh."                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               K. Čapek: Kalendář, Fr. Borový, 1947                  

Obr. 1

Rozhodujúcimi tlakovými útvarmi vo februári, ktoré vplývali na počasie v karpatskej oblasti, boli oblasť nízkeho tlaku vzduchu v Stredomorí a brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovala od severozápadu. Prúdenie bolo prevažne severozápadné, pričom od západu sa prechodne rozširoval výbežok tlakovej výše.

Tab.1 Minimálna teplota vzduchu  [°C]      
            dňa 11. februára 1929        
Meteorologická stanica Teplota °C   Meteorologická stanica Teplota °C
Košice, letisko -25,1   Lučenec -34,0
Modra -26,5   Starý Smokovec -34,5
Banská Štiavnica -26,6   Hurbanovo -35,0
Bratislava, výskumné ústavy -27,2   Svidník -35
Trebišov -27,2   Prievidza -35,0
Kremnica -28   Sliač -35,3
Piešťany -30,0   Devínska Nová Ves -36,0
Štrbské Pleso -31,0   Brezno -36,3
Ratková -31,5   Oravský Podzámok -36,5
Bratislava, Vajnory -31,8   Na Studni (pri Brezne) -37
Trenčianske Teplice -32,0   Tatranská Lomnica -37,0
Martin -32,3   Liptovský Hrádok -38,0
Krupina -33   Zvolen -38,5
Nitra -33   Vígľaš, Pstruša -41,0
Smolník -33,0      
       
Niektoré hodnoty sú podľa dostupných      
materiálov zaokrúhlené.        

 

Diskusia

(bližšie informácie o zimách nájdete v texte Ako sa mení charakter zimy)

 

Tohtoročná zima v Pezinku                                                foto: P. Matejovič

 

Obr. 2   Zima 2008/2009 a azorská kvázistacionárna anticyklóna

 

Obr.4  Zima 1962/1963