Antológie, slovníky a aktuálne projekty
(priebežne aktualizované)

Pavel Matejovič:
(M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč)

(S. P. Chromov, R. Schneider)

1 - 2/2014

Aktuality a zaujímavosti

Marek Kučera, Cyril Siman, Pavel Matejovič, Marián Libo:
Marek Kučera, Cyril Siman, Pavel Matejovič, Marián Libo:
Cyril Siman, Pavel Matejovič, Marián Libo, Jozef Pecho, Alexander Ač:

Dokumenty


2/2013

Aktuality a zaujímavosti

Pavel Matejovič:
Jozef Pecho, Pavel Matejovič, Marek Kučera:
Pavel Matejovič, Cyril Siman, Marek Kučera, Jozef Pecho:
Marek Kučera, Pavel Matejovič:

Štúdie

Jozef Pecho:

Dokumenty

Dekáda klimatických extrémov
Súhrnná správa


1/2013


Aktuality a zaujímavosti

Marek Kučera:
Jozef Pecho:
Pavel Matejovič, Jozef Pecho:
Pavel Matejovič, Jozef Pecho:

Štúdie

Milan Lapin:
Jozef Pecho, Pavel Matejovič:
Posledná aktualizácia: január 2016