Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Diela žijúcich autorov sú zverejnené s ich súhlasom. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com   Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

 Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

 

     ©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

       

      

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia          grafika            kresba, maľba          staré pohľadnice         hudba           texty 

 

                                  

                 

                          

                           

 

 

                              November 2010 skončil ako mimoriadne teplý

                                        Zima bude teplotne normálna

 

spracoval: Pavel Matejovič                                                                                      2.12.2010

 

Aj keď v úplnom závere novembra sa výrazne ochladilo, uplynulý mesiac skončil na základe klimatologickej klasifikácie ako mimoriadne teplý. Jeho priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v Hurbanove hodnotu 8,2 °C, čo je +3,7 °C nad teplotným normálom (1961-1990). Práve uplynulý mesiac tak skončil v Hurbanove ako 4. najteplejší november od začiatku meteorologických pozorovaní na tejto stanici (1871). Jeho priemerná mesačná teplota sa dokonca vyrovnala tohtoročnej októbrovej, ktorá mala rovnakú hodnotu.

 

Teplý charakter mesiaca bol spôsobený prevládajúcim juhozápadným a južným prúdení, ktoré do načej oblasti prinášalo teplý a vlhký vzduch od juhozápadu. Počas jeho zosilneného prílevu vystupovali maximálne teploty miestami až nad 20 °C (v Bratislave. Mlynskej doline namerali 5.11. až 21,4 °C). Rovnako vysoké boli aj priemerné denné teploty - 5.novembra dosiahla v Bratislave priemerná denná teplota 16 °C, čo je na úrovni septembra.

 

November bol veľmi teplý na celom území Slovenska: na juhozápade sa priemerná mesačná teplota pohybovala v intervale 7 až 8 °C, v Oravskej Lesnej 3,9 °C (normál je 0,7 °C), v Košiciach 7,2 °C  (normál je 3,2 °C).

 

November bol rovnako bohatý na atmosférické zrážky - za celý mesiac spadlo na juhozápade 50 až 100 mm zrážok a na strednom Slovensku miestami až vyše 150 mm. Hlavný objem zrážok spadol najmä na konci novembra, keď sa zo Stredomoria presúvala smerom na severovýchod plytká tlaková níž spojená s frontálnym rozhraním.

 

                  

 

 

                                         Po studenom októbri mierna zima?

 

                                                                                                                           1.11.2010

                                                                                           

Tohtoročný október skončil na väčšine územia Slovenska ako teplotne podnormálny, resp. studený. Na juhozápadnom Slovensku dosiahla priemerná mesačná teplota v októbri hodnotu okolo 8 °C,  na východnom Slovensku 5 až 7 °C, v stredných horských polohách severného a stredného Slovenska 4 až 6 °C. V Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota 8,2 °C, čo je 2 °C pod teplotným normálom (1961-1990). Posledný chladnejší október sa vyskytol v roku 2003 (bol asi o jednu desatinu °C chladnejší).  Najchladnejší október (od roku 1871) sa vyskytol v Hurbanove v roku 1905 - jeho priemerná mesačná teplota dosiahla hodnotu 5,3 °C. Zaujímavé je, že o dva roky sa pre zmenu vyskytol najteplejší október, ktorého priemerná teplota bola o 10 °C vyššia (obr. č.1 ).

Po septembri bol tohtoročný október v Hurbanove ďalší teplotne podnormálny mesiac. Podobná situácia sa naposledy vyskytla na jeseň v roku 2007, kedy za sebou nasledovali až 4 teplotne podpriemerné mesiace (september až december). Zima 2007/2008, ktorá nasledovala po uvedenej relatívne chladnejšej jeseni, však skončila ako veľmi mierna.  

 

V uplynulom mesiaci priniesli niektoré médiá  informáciu, že nadchádzajúca zima bude mimoriadne studená. Na základe historických pozorovaní v Hurbanove môžeme štatisticky vyrátať pravdepodobnosť tuhej zimy po studenom októbri. Ako referenčné obdobie sme vybrali roky 1901-2010.

Za uplynulých 110 rokov bol celkový počet októbrov s teplotou 8,2 °C a nižšou 15. Uvedené veľmi studené októbre sme porovnali so zimami (december až február), ktoré po nich nasledovali. Na základe štatistickej analýzy sme zostavili nasledujúcu tabuľku pravdepodobnosti tuhej zimy po studenom októbri (resp. októbri s priemernou mesačnou teplotou nižšou ako 8,2 °C). Tabuľka teda ukazuje "mieru závislosti" medzi veľmi studeným októbrom a teplotným charakterom zimy.

 

výskyt javu n p
veľmi studená zima 2 13%
normálna zima 6 40%
teplá zima 3 20%
veľmi teplá zima 3 20%
mimoriadne teplá zima 1 7%

legenda:  n - celková početnosť javu

               p - pravdepodobnosť výskytu javu  

 

Zdroj: archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z celkového počtu 15 prípadov nasledovala po veľmi studenom októbri veľmi studená zima v dvoch prípadoch (13 % pravdepodobnosť), mimoriadne studená zima sa nevyskytla. Vo zvyšných 13 prípadoch nasledovala buď normálna alebo mierna zima, pričom v štatistike prevažujú mierne zimy (47 % pravdepodobnosť).  Celkový trend miernych zím po teplotne podnormálnych októbroch ilustruje aj prvá polovica sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy po studených októbroch nasledovali mierne zimy (obr.1).

 

To je však len štatistika, ktorú treba brať s určitou rezervou. No aj  prognózy americkej agentúry NOAA a Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) naznačujú, že tohtoročná zima by mala byť v Európe  teplotne normálna s teplotnou odchýlkou -1 °C až +1 °C od priemeru. Relatívne teplejšia zima bude zrejme v severnej časti nášho kontinentu a na Britských ostrovoch. Prognózu upresníme na začiatku decembra, kedy začína klimatologická zima. Celkový teplotný charakter zimy ovplyvňuje predovšetkým prevládajúci typ veľkopriestorovej cirkulácie atmosféry, čo analyzujeme aj v texte o vlaňajšej zime. Tohtoročný november by mal byť teplotne nadnormálny.

 

 

 

                                              Studený september

                                                                                            

                                                                                                                                  2.10.2010 

                                                                                                                                      

Tohtoročný september skončil v Hurbanove ako teplotne podnormálny (studený) so zápornou tepltonou odchýlkou -1,3 °C v porovaní s normálom 1961-1990 a bol od začiatku pozorovaní na tejto meteorologickej stanici (1871) asi 26. najchladnejší (priemerná septembrová teplota je v Hurbanove 15,5 °C). Chladnejší september sa naposledy vyskytol v roku 2007. Veľmi studený september s priemernou mesačnou teplotou 12,1 °C sa vyskytol v roku 1996 (bol to zároveň 3. najchladnejší september v Hurbanove). Od januára 2008, čiže za obdobie 33 mesiacov, bol tohtoročný september tretím mesiacom, ktorý mal v porovnaní s dlhodobým priemerom (1871-2010) zápornú teplotnú odchýlku (zvyšných 30 mesiacov malo teplotnú odchýlku kladnú). 

 

Studené septembre, ale aj októbre, nie sú v posledných dvoch desaťročiach výnimočným javom.

Prudká zmena teploty pritom často nastáva po veľmi horúcom lete (začiatkom septembra alebo októbra), ako tomu bolo napríklad v rokoch 1992, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 2009. Napríklad v prvej septembrovej dekáde rokov 1996 a 2007 sa ochladilo tak výrazne, že mohla začať vykurovacia sezóna (podobne tomu bolo aj v tomto roku). Ani októbrové sneženie sa nestalo až tak výnimočným javom.  Napríklad prvé snehové vločky sa v Bratislave  a na Záhorí objavili už 7. októbra 1994, čím bol v hlavnom meste prekonaný rekord najskoršieho dňa s výskytom sneženia (12. október 1942). Rekord prvého dňa so snehovou pokrývkou bol zasa v Bratislave prekonaný 24. októbra 2003, keď v hlavnom meste Slovenska napadlo 3 až 9 cm snehu. Tomuto rekordu predchádzalo najteplejšie leto v histórii meteorologických pozorovaní na našom území.

 

Vydávať dlhodobú prognózu na október je problematické. V tomto ročnom období sa totiž začínajú často vyskytovať inverzie a počasie môže byť závislé od toho, či sa na konkrétnom mieste vytvorí nízka oblačnosť, alebo bude prevládať slnečné počasie. Prognostické modely naznačujú, že v tomto októbri sa môžu vyskytovať práve takéto situácie.

 

 

Spomienka na leto 2010

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Meteorologické údaje zverejnené na tejto stránke nemajú charakter meteorologických informácií v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

      

       Miesto komentára

     

      

       Návod, ako možno prísť na Slovensku k miliarde eur

       V. Havel o normalizácii (citát)

       Nová Říše o politickí pseudocommandos

       Skutočným víťazom volieb sa na Slovensku stala SNS

       2010 (G. Orwell: 1984)

       G. Orwell: 1984 alebo o zábudlivosti ľavice

      

 

 

       Publicistika

       (M. Kopcsay, P. Matejovič)     

     

       Slovensko vyhlásilo diplomatickú vojnu EÚ

       Tak hlboko Fico ešte neklesol

       Červená žiara nad Ruskom

       Slovensko nie je v klimatickom závetrí

       Volič dozrieva - naznačili voľby

       Bez fanfár

       Volebný návod: krok „A“ a krok „B“

       Svätopluk ako tvár Smeru

       Klimatické sprisahanie

       Všetci sme Grékmi

       Obama a Eyjafjallajökull

       Tatranské pastorále 

       

 

 

       Téma: Zákonník práce

       (I. Kopcsayová, P. Matejovič)

                 

   

 

       Kultúrna publicistika

       Slovenská kultúra a odpadové hospodárstvo

       publikované: Romboid 9-10/2009 

      

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

 

       Kultúrne podajutia

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

 

 

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       (Rekordné hodnoty vybraných meteorologických prvkov)

        Zima AD 1500-2010

         Meteorologický časopis 6/2009

        (úryvok z pripravovanej knihy)

       Veterné pomery na Slovensku                 

       

       Január 1987 - príčiny a dôsledky snehovej kalamity

        rozbor poveternostnej situácie v dňoch 8.1.- 13.1.1987

       

                

      

 

 

        Z archívu

       

       

        Čo sme písali o klimatickej zmene pred 10 rokmi:

       

      

 

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

     

 

 

       Texty o zimách:         

                 

        Zima 2008/2009

        Pavel Matejovič

        

        Zima 2009/2010

        Pavel Matejovič

 

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        P. Faško, P. Matejovič, J. Pecho

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

 

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

        Stanislav Racko

              

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

        Márius Kopcsay                

       

        Apríl v zime (o mimoriadne teplej zime 1997/98)   

        Pavel Faško, Pavel Matejovič

 

        Ako sa mení charakter zimy?