Stránka nun.sk bola založená v roku 2007. Svoj priestor ponúka tvorcom z oblasti vedy a umenia. Zároveň sa venuje aj príležitostnej publicistike. Je financovaná zo súkromných prostriedkov editora. Prezentované materiály nie sú komerčne využívané. Diela žijúcich autorov sú zverejnené s ich súhlasom. Pri koncipovaní príspevkov sú rešpektované autorské práva, pri citáciách a prevzatých obrázkových prílohách uvádzame odkazy a použitú literatúru, resp. zdroj informácie. Digitalizované archívne materiály sú súčasťou príloh a slúžia výhradne na študijné a vedecké účely. V prípade, že máte  poznatok, že zverejnenie niektorých materiálov nespĺňa všetky náležitosti v zmysle autorského zákona, resp. chýba bibliografický údaj (citácia, odkaz na prameň a pod.), môžete sa obrátiť na editora pavel.matejovic@gmail.com   Za prípadné nedostatky sa editor vopred ospravedlňuje a za pripomienky ďakuje.

Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne umiestňované nové materiály.

 

     ©  www.nun.sk                                                                     

       Na tejto stránke Vás nebude obťažovať žiadna reklama 

       

      

       editor, kontakt:  Pavel Matejovič                                    

fotografia          grafika             kresba, maľba           staré pohľadnice         hudba          texty

 

                                                                                              

 

                            

                                     

 

                        

                          Zima 2010/2011 skončila ako teplotne normálna

 

                                                                                                                           2.3.2011  

 

Možno si niektorí spomenú na predpovede, ktoré sa počas vlaňajšieho októbra objavili v médiách   a predpovedali tuhú zimu. Pokiaľ ide o Slovensko, tohtoročná zima (december-február) skončila  ako teplotne normálna so zápornou teplotnou odchýlkou, približne tak, ako sme to uvádzali v dlhodobej prognóze z 2. decembra a ktorá bola zverejnená aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu

 
"Prvým decembrom zároveň začala meteorologická zima. Jej nástup bol naozaj symbolický - so snehom a mrazmi. Na základe dlhodobých prognostických materiálov možno očakávať, že december bude teplotne podnormálny, studený. Určujúcim tlakovým útvarom bude anticyklóna so stredom v oblasti Britských ostrovov, pričom svojim výbežkom bude zasahovať až nad Grónsko. Tým sa prejaví jej blokujúci účinok, ktorý bude brániť teplejšiemu morskému vzduchu pri jeho postupe smerom na východ. Zároveň zo severozápadu a severu bude do západnej a strednej Európy prúdiť z vysokých zemepisných šírok studený vzduch. Vďaka plytkým tlakovým nížam, ktoré sa budú vytvárať nad strednou Európou, Stredomorím a Balkánom, je vysoká pravdepodobnosť výdatnejších snehových zrážok. Podobné počasie bude  zrejme ešte  pokračovať aj v prvej polovici januára. V jeho druhej časti sa začne otepľovať a február by mal skončiť ako teplotne nadpriemerný. Zima (december-február) by ako celok  mala skončiť v rámci teplotného normálu so zápornou odchýlkou do -1 °C . Toto je však dlhodobá prognóza, ktorú treba brať s rezervou. Celú predpoveď môže zmeniť poloha tlakovej výše nad Britskými ostrovmi. Stačí, ak ustúpi trocha na juhozápad a otvorí tak cestu prílevu teplejšieho morského vzduchu. V takom prípade môže mať zima úplne odlišný priebeh."
 
Ak skonfrontujeme dlhodobú prognózu s reálnym vývojom, záporná teplotná odchýlka zimy bola naozaj do -1 °C, no nikde ju neprekročila. Aj december bol podľa predpovede studený, len február nebol celkom v súlade s dlhodobou prognózou, skončil síce ako teplotne normálny, no so zápornou teplotnou odchýlkou. Uvádzame priemernú teplotu tohtoročnej zimy na vybraných meteorologických staniciach a odchýlku od normálu 1961-1990:
 
                                  priemer ( T°C)           odchýlka od normálu 1961-1990 (dT °C)          
Bratislava, letisko                -0,8                                         -0,8
Hurbanovo                          -0,6                                         -0,5
Oravská Lesná                    -4,6                                          -0,1
Košice, letisko                     -2,3                                          -0,4
 
Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu
 
Chladnejšia zima sa vyskytla v roku  2005/2006, ktorá mala v Hurbanove priemernú teplotu -1 °C.  Posledná studená zima v porovnaní s normálom 1961-1990 sa vyskytla v roku 2002/2003 - mala priemernú teplotu -1,4 °C. Posledná veľmi studená zima s priemernou teplotou -3,6 °C bola zaznamenaná v roku 1984/1985. 
 
               
 

 

                            

                                 Január 2011 bol teplotne nadpriemerný

 

Január 2011 skončil  na Slovensku ako teplotne nadpriemerný, pričom teplotná odchýlka bola v intervale, ktorá zodpovedala normálu 1961-1990 (tabuľka). V Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota  -0,2 °C (normál 1961-1990 je -1,5 °C), kladná teplotná odchýlka teda dosiahla hodnotu +1,3 °C. Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska: Oravská Lesná -3,6 °C (normál -5,6 °C), Sliač -3,1 °C (normál -3,9 °C), Košice -1,2 °C (normál -3,5 °C).

 

Hranice intervalov odchýlok pre mesiac január:

viac ako +5,0 °C   mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý)

+3,5 až +5,0 °C     silne nadnormálny (veľmi teplý)

+2,0 až +3,5 °C     nadnormálny (teplý)

- 2,0 až +2,0 °C     normálny

- 2,0 až -4,0 °C      podnormálny (studený)

- 4,0 až -6,5 °C      silne podnormálny (veľmi studený)

- 6,5 °C a menej    mimoriadne podnormálny (mimoriadne studený)

 

Najchladnejšia bola prvá a posledná pentáda - minimálne teploty klesli v dolinách a kotlinách severného Slovenska na -18 až -22 °C. Naopak najteplejšie bolo uprostred januára - v dňoch 14. a 16.1. vystúpila maximálna teplota v oblasti Bratislavy na 13,5 °C.

 

Súvislá snehová pokrývka sa vyskytovala najmä v poslednej dekáde. Jej výška dosiahla na juhozápadnom Slovensku 5 až 10 cm, v oblasti Malých Karpát 15 až 25 cm.

 

Priemerná teplota tohtoročnej zimy (december-január) má zatiaľ v Hurbanove priemernú teplotu -0,9 °C (normál je -0,5 °C). S prihliadnutím na predpokladané februárové oteplenie skončí s najväčšou pravdepodobnosťou (podľa predpokladov) ako teplotne normálna. 

 

 

 

       Rok 2010 skončil v Hurbanove ako teplotne normálny s kladnou odchýlkou 

                                           December 2010 bol studený

 

 

                                                                                                                             2.1.2011

 

December skončil podľa našich predpokladov ako studený (bol najchladnejším decembrom od roku 2001), jeho priemerná mesačná teplota dosiahla v Hurbanove hodnotu -1,4 °C (normál 1961-1990 má hodnotu 0,4 °C). Ďaleko však zaostal za mimoriadne studeným decembrom 2001, ktorého priemerná mesačná teplota dosiahla -4,7 °C. Najchladnejší december v histórii meteorologických pozorovaní sa v Hurbanove vyskytol v roku 1879 - jeho priemerná mesačná teplota dosiahla -11,3 °C.

Aj na ostatnom území Slovenska skončil december ako studený - v nížinách sa jeho priemerná mesačná teplota pohybovala v intervale -1,5 °C až -3 °C, v horských dolinách severného Slovenska v intervale -4 až -6 °C.

Decembrovú teplotu značne zmiernilo vianočné oteplenie, keď 23.12. v Hurbanove vystúpila maximálna teplota  až na 14,6 °C.

 

December 2010 bol však  výrazne chladnejší v Škandinávii, Petrohradskej oblasti, južnej Karélii a v severozápadnej Európe. Studený ráz ráz počasia v tejto oblasti Európy spôsobili cirkulačné anomálie - prejavil sa tu najmä  blokujúci účinok mohutnej tlakovej výše nad Grónskom a brázda nízkeho tlaku vzduchu nad Škandináviou, pričom po jej zadnej strane prúdil do Európy z vysokých zemepisných šírok studený vzduch.    

 

Priemerná ročná teplota dosiahla v Hurbanove za rok 2010  hodnotu 10,4 °C, čím sa  tento rok zaradil medzi teplotne normálne roky s kladnou odchýlkou +0,4 °C od normálu 1961-1990 (v porovnaní s dlhodobým priemerom 1871-2010 bol však už teplý). Chladnejší rok sa naposledy vyskytol v roku 2005, hoci aj ten mal kladnú teplotnú odchýlku od normálu. Rok so zápornou teplotnou odchýlkou sa naposledy vyskytol v roku 1995.

 

Relatívne najchladnejším mesiacom roka bol október so zápornou odchýlkou -1,8 °C, absolútne najchladnejším bol január s priemernou teplotou -2,1 °C. Relatívne najteplejším mesiacom bol november s kladnou odchýlkou +3,5 °C od normálu.   

 

Rok 2010 bol však mimoriadny z hľadiska atmosférických zrážok. Bol to bezprecedentne najdaždivejší rok najmenej za posledných 140 rokov, odkedy sa na území Slovensky vykonávajú merania atmosférických zrážok. V Hurbanove za celý rok 2010 spadlo 977mm zrážok, čo je o 70 mm viac, ako tomu bolo v roku 1900, ktorý si doteraz udržiaval prvenstvo.

 

Problematike výdatných zrážok sme sa venovali aj v denníku Pravda z 5. júna 2010

 

Prognózu na január a druhú polovicu zimy prinesieme v najbližších dňoch.

 

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu, ECMWF, Wetteronline

                   

                          

 

spracoval: Pavel Matejovič

                      

 

 

                               

 

Jeseň 2010

Spomienka na leto 2010

     

Zdroj: klimatický archív Slovenského hydrometeorologického ústavu

Meteorologické údaje zverejnené na tejto stránke nemajú charakter meteorologických informácií v zmysle Zákona o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. Autorizované meteorologické informácie môže poskytnúť výhradne Slovenský hydrometeorologický ústav.

       

                   

      

       Meteorológia a klimatológia

       (priebežne aktualizované)

       

       Klimatická zmena: Antológia o klimatických zmenách
       (M. Konček, M.I.Budyko, O. Šebek, P. Forgáč) 
      

       Z dejín meteorológie   (S. P. Chromov, R. Schneider)             

       Meteorologická a klimatologická terminológia

       Historické rekordy klimatologických charakteristík

       extrémne hodnoty vo svete a na Slovensku

      Veterné pomery na Slovensku                 

       

 

       

        Texty o zimách         

                 

        Zima 2008/2009

               

        Zima 2009/2010

      

        11. február 1929

        Najtuhšia zima 20. storočia na Slovensku

        Meteorologický časopis 1/2009  (pdf)    

 

        Január 1987 - príčiny a dôsledky snehovej kalamity

        rozbor poveternostnej situácie v dňoch 8.1.- 13.1.1987

 

        Snehové fujavice na Slovensku v rokoch 1992 a 1995 

                   

        Ostane zasnežená idyla iba v našich spomienkach? 

             

        Apríl v zime

        o mimoriadne teplej zime 1997/98   

       

        Ako sa mení charakter zimy?

 

        Zima bude, aj keď bude teplejšie

       

        Zima AD 1500-2010

         Meteorologický časopis 6/2009

        (úryvok z pripravovanej knihy)

       

        Sneh na Vianoce               

           

      

      

        Čo sme písali o klimatickej zmene pred 10 rokmi:

       

        Klimatické zmeny budú v budúcnosti čoraz viac

        ovplyvňovať ai život obyvateľov Slovenska

        publikované: SME 6.7.1999

 

        "Globálne otepľovanie" - mýtus alebo realita?

        publikované: SME 16.5.2001

       

        Predpovede počasia sa stali obeťou najrozličnejších

        komerčných aktivít

        (SME, 12.2.2000)

 

      

        Klimatologický a meteorologický archív

        (údaje od roku 1659)  

              

        Európska klimatická databáza      

        ECMWF data server  

        CISL Research data archive           

        Wetterzentrale

        HadCET Data

        Hisklid

        Karlsruhe

        Mundomanz

        Ogimet

        ZAMG

        Paleoklimatológia  

        Typizácia poveternostných situácií

 

      

      

        Prognostické modely

 

        Predpoveď teploty vzduchu a atmosférických zrážok

        Predpovedné modely na Wetteronline

        Predpovedné modely na WeatherOnline   

        Dlhodobé prognózy počasia

 

        Integrated Nowcasting

        Radar ČHMÚ

            

       

    

 

      Miesto komentára

     

      

       Návod, ako možno prísť na Slovensku k miliarde eur

       V. Havel o normalizácii (citát)

       Nová Říše o politickí pseudocommandos

       Skutočným víťazom volieb sa na Slovensku stala SNS

       2010 (G. Orwell: 1984)

       G. Orwell: 1984 alebo o zábudlivosti ľavice

      

 

 

       Publicistika

       (M. Kopcsay, P. Matejovič)     

     

       Slovensko vyhlásilo diplomatickú vojnu EÚ

       Tak hlboko Fico ešte neklesol

       Červená žiara nad Ruskom

       Slovensko nie je v klimatickom závetrí

       Volič dozrieva - naznačili voľby

       Bez fanfár

       Volebný návod: krok „A“ a krok „B“

       Svätopluk ako tvár Smeru

       Klimatické sprisahanie

       Všetci sme Grékmi

       Obama a Eyjafjallajökull

       Tatranské pastorále 

       

 

 

       Téma: Zákonník práce

       (I. Kopcsayová, P. Matejovič)

                 

   

 

       Kultúrna publicistika

 

       Slovenská kultúra a odpadové hospodárstvo

       publikované: Romboid 9-10/2009 

      

      

       Kultúrne podajutia

       Hromboid, Svätý Jur 21.11.2010

       z prezentácie obrazov F. Guldana 

       a básní M. Kubicu, rozhovor s M. Kubicom

 

       Vernisáž výstavy: Záhyb a línia, Pezinok  5.11.2007

      

    

 

 

       Filozofia

 

       Svet za mapami

       Pavel Matejovič

       publikované: Dominofórum 35/1999

 

       Súčasný svet a nové stratégie moci

       Pavel Matejovič

       recenzia na knihu Z. Baumana: Tekutá modernita

       publikované: Slovo, máj 20/2003

      

       Písmo umŕtvuje, vyrieknuté slovo oslobodzuje

       rozhovor s Jánom Starkbauerom

       publikované: Slovo, december 51-52/2005

    

       Sexogonické mýty a iniciačné obrady

       kapitola z knihy J. Starkbauera "Věčné tabu"      

 

       Posledné dejstvo stretu civilizácií

       Branislav Malík      

       úryvok z pripravovanej knihy

       Futurológia bez budúcnosti